Del

MUS-tid: Husk 80 procent støtte

I disse uger og måneder står den på MUS, PUS og LUS på mange arbejdspladser, og så er der god grund til at huske, at man som ansat i både kommune, stat og region har mulighed for at få op til 80 procent i støtte, så arbejdsgiveren altså kun betaler 20 procent.

Oftest aftales kompetenceudviklingen i forbindelse med udviklingssamtalen, og der aftales et konkret forløb og en økonomisk ramme. Men kompetenceudviklingen kan også handle om et fælles uddannelsesforløb, som flere medarbejdere deltager i, fortæller David Gullberg, der er chefkonsulent i Center for socialt arbejde og forvaltning hos UCSJ:

”Alt for mange er ikke klar over, at man faktisk kan få op til 25.000 kroner i støtte pr. person pr. uddannelse, og at støtten også gives til fælles kompetenceudvikling", siger han og fortæller, at man også kan få op til 80 procent refunderet af andre udgifter – eksempelvis bøger. 

Bestemte kurser i overenskomst
Støtten til uddannelse er konkret afsat i overenskomsterne, hvori det er specificeret, hvilke typer af kompetenceudvikling, der er omfattet. Blandt andet fås kurser og moduler på akademi-, diplom- og masterniveau, så der er gode muligheder for at nå langt for uddannelsespengene, mener David Gullberg.

”Man kan jo sige, at fem personer kan få samme uddannelse som én, og melder mange sig til samme forløb, så er der også bedre mulighed for at få skræddersyet et forløb, der lægger sig tæt op ad de lokale behov samtidig”, siger han. 

1000 kroner for et kursus
Med de 80 procent i rabat kan man for bare 1000 eller 2000 kroner få et akademi- eller diplommoduler på 5-10 ECTS point. Altså moduler, der kan være målrettet en specifik praksis og kan anvendes direkte i arbejdet. David Gullberg understreger dog, at uddannelsen ikke vil være helt frit valg, da den skal aftales med arbejdsgiveren, som betaler de 20 procent:

”Men de fleste arbejdsgivere er interesseret i, at medarbejderne får en kompetenceudvikling, der interesserer dem, så der er god grund til at byde ind nu, hvis man har nogle konkrete ønsker”, siger han.

Søg inden 10. maj
Der kan også gælde bestemte frister for særlige puljer og ordninger. Eksempelvis gælder der en frist på 10. maj for søgning om støtte til udvikling af jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter i jobcentre, der skal udvikle deres virksomhedsrettede arbejde. Fristen gælder et forhåndstilsagn, som kan søges i samarbejde med den lokale professionshøjskole, så man behøver ikke at have alle detaljer fastlagt inden ansøgningen. Støtten gives både til den enkelte eller til hele afdelingen, og man kan selv skræddersy forløbet. Puljen er udmøntet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Forhåndstilsagnet gives efter først-til-mølle princippet. 

Selv om udviklingsforløb i princippet kan søges gennem den almindelige kompetenceudviklingsfond på et senere tidspunkt, anbefaler David Gullberg alligevel, at man søger netop denne fond inden 10. maj, fordi der hurtigt og nemt kan fås et målrettet tilskud til kompetenceudvikling inden for det meget aktuelle virksomhedsrettede arbejde. Når puljer supplerer kompetencefondene, rækker de samlede kompetenceudviklingsmidler endnu længere, så der er også ræson i at bruge disse særlige puljer. 

UC-samarbejde på KL's Børne & Unge topmøde
Eksperter fra alle professionshøjskoler arbejder i år sammen på den samme stand på KL’s Børne & Unge topmøde i Aalborg.
Fokuseret feedback i fremmedsprog
Læs sprogkonsulent Ulla Krogsgaards artikel om, hvordan fokuseret feedback undervejs i elevernes arbejdsproces kan motivere eleverne og hjælpe dem…
Dinosaur-app fik Profprisen
En idé til en app, der kan gøre det sjovere og mere lærerigt at besøge den kommende dinosaurskov i Knuthenborg Safaripark vandt i sidste uge…
Regional uddannelse skal undersøges globalt
Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt,…
Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180…
Cxense Display