Del
Netværksmøde for undervisere i modtageklasser

Netværksmøde for undervisere i modtageklasser

Bliv del af et gratis netværk, hvor du kan dele erfaringer og få input og inspiration til din egen undervisning i modtageklasser.

Vi opretter et netværk for lærere og pædagoger, der underviser i modtageklasser. Målet er at skabe er forum, som lægger op til erfaringsudveksling med kollegaer og sparring om læremidler og den gode idé.

Det første netværksmøde finder sted tirsdag den 21. juni 2016 kl. 15-17 på UCSJ, Vordingborg. Tilmeld dig her.

Netværket fortsætter i næste skoleår med to møder i henholdsvis Roskilde og Vordingborg. 

Har du spørgsmål netværket? Kontakt CFU's pædagogiske konsulent for dansk som andetsprog Mette Bech, mebe@pha.dk

Har du spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på tlf. 7248 1930.