Del

Nu kan fagfolk i biotekindustrien videreuddanne sig lokalt

Professionshøjskolen Absalon oplever stor interesse for deres videreuddannelser på Center for Engineering and Science i Kalundborg. Her kan man udvikle sine kompetencer inden for bioteknologi og ledelse.

Absalon startede dette efterår videreuddannelse op i Kalundborg og gav dermed mulighed for, at man kan efteruddanne sig lokalt inden for henholdsvis bioteknologi og ledelse. På uddannelserne har de første hold studerende tilegnet sig ny viden og styrket kompetencer inden for henholdsvis almen kemi samt i kommunikation og forskellige grene af ledelse.

De første to hold er kommet godt fra land, blandt andet fordi uddannelserne dækker et relevant behov i Biotekbyen. De studerende har allerede bestået første modul og er allerede startet på det næste modul i deres diplomuddannelse.

Uddannelse og arbejde går hånd i hånd

For flere af de nuværende studerende betyder Absalons lokale forankring i Kalundborg, at de nemt kan kombinere videreuddannelsen med deres arbejde.

Mukhtar Qaymi, Procesoperatør hos Novozymes og studerende på biotekholdet, fortæller, at flere af hans kollegaer tager turen til Roskilde for at studere. En tur han er tilfreds med at slippe for.

”Når jeg er på arbejde, kan jeg hurtigt smutte herover bagefter. Det er dejligt,” siger han.

Ifølge Mukhtar Qaymi kunne Professionshøjskolen Absalon ikke have valgt et mere ideelt sted at placere biotekuddannelsen end netop Kalundborg.

”Det giver meget mere mening, at uddannelsen ligger her. Det ville ikke give mening, hvis man for eksempel skulle til København, når virksomhederne ligger her i byen,” understreger han.

De nuværende studerende er ansatte i flere af Biotekbyens virksomheder blandt andet i Novo Nordisk, Novozymes, Equinor, Unibio og NNE, hvor nogle af dem ligger en kort cykeltur fra campus.

Også for Troels Bahne Henriksen, Operatør hos Novo Nordisk og studerende på biotekholdet, har den korte afstand fra arbejdspladsen til uddannelsesstedet haft en meget stor betydning for hans valg af videreuddannelse. Han var nemlig oprindeligt startet på en uddannelse i Roskilde, før han hørte om Professionshøjskolen Absalons diplomuddannelse i Kalundborg.

”Jeg valgte at skifte uddannelse, da Absalon er meget tættere på. Det er nemmere lige at smutte forbi, hvis man vil snakke med underviserne eller har spørgsmål,” siger han.

Fagligheden er i top

Troels Bahne Henriksen hørte om sin nuværende uddannelse ved et tilfælde. Det var nemlig via et Facebookopslag fra en ven, at han opdagede muligheden for at tage en videreuddannelse inden for biotek i Kalundborg.

”Jeg vidste, at Absalon havde mange tilbud, men jeg vidste ikke, at det var muligt at studere efter arbejde,” siger han.

Troels Bahne Henriksen har været meget tilfreds med skiftet til Professionshøjskolen Absalon. Også selvom han til tider synes, at undervisningen kan være en udfordring. 

”Vi havde hørt, at det var et niveau over det andet (red. den forrige uddannelse). Og det er det. Det er svært, men det skal nok gå,” understreger han.

Ifølge Troels Bahne Henriksen kan de studerende altid få den hjælp, der er brug for.

”Jeg har allerede været hernede 3-4 gange i fritiden for at sidde og læse og få hjælp af underviserne. Det fungerer super godt,” siger han.

Undervisningen bliver brugt i arbejdssituationer

Stig Fruehøj, Leder for mekanisk vedligehold, lager og logistik hos Equinor Refining Denmark A/S og studerende på ledelsesholdet, er ligeledes tilfreds med uddannelsesforløbet hos Professionshøjskolen Absalon.

For ham er det blandt andet muligheden for at videreudvikle kompetencer, han allerede har tilegnet sig gennem sit arbejdsliv, der er en af årsagerne til, at han tager uddannelsen.

”Det er en mulighed for at udvikle mig som leder og få en uddannelse, der giver mig nogle nye input inden for ledelse,” siger han.

Stig Fruehøj har været leder i 9 år og er i dag personaleleder for 19 personer. Gennem sin karriere har han været på flere forskellige lederkurser. Alligevel mener han, at uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon kan give ham noget.

”Det er vigtigt som leder, at du hele tiden udvikler dig,” siger han.

På trods af at Stig Fruehøj kun har været studerende på Absalon i mindre end to måneder, har han allerede fået værktøjer med fra undervisningen, som han har prøvet af i praksis.

”Der er en del, man løbende begynder at implementere på arbejdet. Det er nødvendigt for, at man kan bruge noget af den viden, man har fået til undervisningen. Ét er at læse sig til det, noget andet er at finde ud af, hvordan det fungerer lige netop i den kontekst, man leder i,” siger han.

 

Info om efter- og videreuddannelsestilbudene i Kalundborg

Diplomuddannelsen i Biotek henvender sig primært til professionelle fra biotekindustrien, der ønsker at opkvalificere sig inden for industrien. Diplomuddannelsen i Ledelse er tiltænkt ledere eller medarbejdere, der har et lederansvar fra forskellige brancher.

Læs mere om de to diplomuddannelser her: https://phabsalon.dk/videreuddannelse/engineering-and-science/ 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon