Del
Nu skal sprogpædagogikken styrkes

Nu skal sprogpædagogikken styrkes

I disse dage arbejdes der på nationalt plan på at revidere de pædagogiske læreplaner for pædagogik i daginstitutionerne, og i den forbindelse har mål og metoder i sprogarbejdet fået fornyet opmærksomhed. University College Sjælland sætter nu emnet højt på dagsordenen i efteruddannelsen af de fagprofessionelle.

Sprog har afgørende betydning for børns udvikling – og læring. Derfor er emnet højt på dagsordenen i de faglige fora. Ikke mindst lige nu, hvor Undervisningsministeriet har nedsat en række arbejdsgrupper – der har søgt viden og erfaringer i sektoren og udarbejder et grundlag for de nye læreplaner. Læreplaner forventes implementeret i 2017.

Der er en klar forventning om, at de nye læreplaner vil medføre øget fokus på det sproglige område, fortæller Lena Basse, der er lektor på pædagoguddannelsen hos UCSJ med speciale i sproglig udvikling.

- Målet med revisionen er at styrke læreplansarbejdet, og det sker samtidig med, at sprog er blevet et vigtigere og vigtigere fokusområde i kommunerne, siger Lena Basse, der oplyser, at UCSJ netop er i gang med mange udviklingsprojekter rundt om i regionen. Desuden vil de nye læreplaner være et af fokusområderne i efteruddannelsen på området.

Lena Basse finder det meget positivt, at der nu kommer mere fokus på den sproglige udvikling.
- Det er vigtigt, at de nye pædagogiske læreplaner integrerer sprogpædagogikken i hverdagen. Forskning viser, at sprog har stor betydning for børnenes læring og senere skolegang. Vi ved også, at institutionerne faktisk kan gøre en forskel i forhold til at udligne forskelle i børnenes sociale baggrund og sproglige habitus, siger hun og peger på, at sprog kan styrkes alsidigt gennem eksempelvis fortællinger og leg. Sprog læres bedst i interaktion, der skaber mening og sammenhæng for barnet.

Endelig peger Lena Basse på, at sproglige kompetencer i en tidlig alder medfører, at børn bliver dygtigere læsere, og dermed får lettere ved at tilegne sig nye kompetencer. 

Temadag om sprog
For at give endnu flere fagprofessionelle indblik i emnet afholder University College Sjælland i midten af marts 2017 en regional temadag om børns sprog, der både kommer til at handle om de nye krav i læreplanerne - naturligvis også med afsæt i den nyeste viden om sprogets betydning for læring.  

Temadagen vil ikke kun handle om sprog, men fokusere på, at sprog og læring hører sammen – samt at sprog læres gennem mange og alsidige aktiviteter. Dagen kommer derfor i høj grad til at handle, om hvordan samtale og praktiske og kreative tilgange i sprogarbejdets har indflydelse på barnets læring og udvikling. 

Temadagen indledes med et meget aktuelt ekspertoplæg om Sprog og samtaler der styrker tænkningen af sprogforsker Pia Thomsen, Syddansk Universitet. Desuden vil der være oplæg om sprogområdet i de nye læreplaner, ligesom der vil være workshops om alsidig sprogpædagogik.

Målgruppen for temadagen er både specialister og alsidige interessenter, såsom pædagoger på daginstitutionsområdet, sprogpædagoger, sprogvejledere og pædagogiske konsulenter.

Om temadagen
Temadagen foregår tirsdag den 14. marts 2017 kl. 10-15.15 på Campus Roskilde. Pris 700 kr.

Om diplomuddannelsen (PD) i Børns Sprog (Sprogvejlederuddannelsen) 
University College Sjælland udbyder løbende moduler på retningen Børns sprog. Læs om uddannelsen og de enkelte moduler her:
http://ucsj.dk/videreuddannelse/paedagogik-og-laering/den-paedagogiske-diplomuddannelse/faglig-vejledning/collectionaction/show/collectioncontroller/Collection/collection/boerns-sprog/