Del

Ny bioanalytikeruddannelse klar til sommer i Kalundborg

I forlængelse af Regeringens beslutning om at oprette en uddannelsesstation i Kalundborg, er Professionshøjskolen Absalon nu klar med rammerne for den nye bioanalytikeruddannelse, der
starter til sommer

Bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg etableres på Campus Kalundborg, og de nye studerende vil således få et tæt studiemiljø sammen med Absalons nuværende studerende på Diplomingeniør i Bioteknologi i byen.

ÅBENT HUS 14. JUNI

Den nye bioanalytikeruddannelse i Kalundborg bliver identisk med uddannelsen i Næstved med ét fælles underviserteam og et tæt samarbejde med de øvrige sundhedsuddannelser på Absalon.

Både bioanalytikeruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi vil trække på de helt nye laboratoriefaciliteter, som Absalon er ved at etablere. Dette vil medvirke til at skabe og konsolidere et stærkt uddannelsesmiljø i Kalundborg. Muligheden for at etablere en bioanalytikeruddannelse i Kalundborg betyder en markant styrkelse af uddannelsesmulighederne i den del af Region Sjælland.
 
Konkret arbejder Absalon på at kunne optage op til 30 studerende på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg. Optaget på bioanalytikeruddannelsen i Næstved berøres ikke af den nye uddannelse.

Bioanalytikeruddannelsen etableres som en uddannelsesstation. Det betyder, at de studerende kan tage op til 50% af uddannelsens teoretiske del i Kalundborg, og at studerende, der starter til september 2018 vil kunne tage minimum det første år af deres uddannelse I Kalundborg.
Absalon arbejder på, at det bliver muligt, at hele uddannelsen kan tages i Kalundborg.

Flere oplysninger rektor Camilla Wang, tlf. 72 48 10 44,
eller centerchef Dorthe Kjær Pedersen, 72 48 14 32.

Læs mere om uddannelsen til bioanalytiker

Cxense Display