Del

Ny bog af UCSJ-adjunkt

UCSJ-adjunkt Ditte Dalum Christoffersen har skrevet en ny bog, der blandt andet handler om om skolehverdagens in- og eksklusionsprocesser, mobning og kedsomhed, og om, hvordan lærere og elever forsøger at få det bedste og mest meningsfulde ud af deres skoleliv.

Den faglige opmærksomhed i skolen er til at få øje på. Det er jo derfor man går i skole – for at lærer noget, og blive til noget – som både børn og voksne ofte siger, når de fortæller om formålet med det at gå i skole. Men hvad er det, der skaber muligheder og betingelser for, hvad det så er, man lærer? Handler faglighed kun om fag – eller kan de sociale processer få betydning for, hvad man kan lære, hvad og hvem man kan blive til og hvordan. 

Analyserne i denne bog handler om noget af det, der optager eleverne og det, der spænder ben i forhold til deres muligheder for at deltage i skolelivet. Den handler om, hvad det får af betydning for netop hvad og hvordan, de kan blive til som elever. Det handler om skolehverdagens in- og eksklusionsprocesser, mobning og kedsomhed, og om, hvordan lærere og elever forsøger at få det bedste og mest meningsfulde ud af det skoleliv, de alle er en del af, og deltager i sammen hver dag, både i forhold til det konkrete klasserum, men også om alt det uden for, som får betydning for, hvad der overhovedet kan ske derinde. 

**************************************************************************

På spørgsmålet om, hvad der er vigtigst ved at gå i skole, svarer Lærke: ”Det er vel at lære noget – det er jo det, der er meningen med at gå i skole – at regne, skrive og samarbejde og sådan noget”. 

”Vi skal jo bare ha’ undervisning”, svarer Poul på det samme spørgsmål. ”Vi skal jo nok selv finde ud af, hvad vi fik ud af skolen på et tidspunkt. Det venter jeg på”, siger han og fortæller videre om de voksne på skolen: ”Jeg tror, de er bange for sandheden, at vi ikke særlig godt kan li det, vi laver. Jeg tror, de alle sammen tror, at vi helt vildt gerne vil høre efter i timerne”.

Mia tænker sig lidt om: ”Hm. Altså det vigtigste er nok at lære meget, synes jeg. Og det næst vigtigste er sådan at ha´ nogle gode venner. Det, synes jeg også, er vigtigt. Ellers er det ret kedeligt at gå i skole”. 

I disse eksempler ses åbningen til spørgsmål om elevers meningsfulde skoleliv. For hvad er egentlig meningsfuldt skoleliv for Lærke, for Poul, for Mia og for alle de andre?  Hvordan hænger det med at regne og skrive sammen med alt det andet, man skal lære om samarbejde? 

Hvorfor tror Poul ikke, at de voksne vil kende sandheden om elevernes mening om deres skoleliv, og hvordan kan det være, at han mener, at svaret på hans egen mening skal findes engang i fremtiden, når han er kommet over på den anden side af sit skoleliv? Hvad er det, han venter på? Hvordan kan det være, at Mia mener, at de voksne ikke forstår, hvad der sker mellem eleverne?

I denne bog vil perspektiverne på skoleliv blive forfulgt gennem en socialpsykologisk og poststrukturalistisk ramme. Igennem teoretiske analyser af konkrete iagttagelser i og uden for klassen forsøger forfatteren at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan rejse sig i forbindelse med, hvordan man kan blive til som elev, og hvad der kan give mening for eleverne i skolen. For hvad er det, der kan ses som meningsfuldt og ikke meningsfuldt i forhold til skoleliv, hvis man spørger eleverne selv? Hvor og hvordan lukker skolen op for virkelyst, lyst til læring og fordybelse, og hvor og hvordan lukker den ned? Hvilken betydning har skolens organisering for elevernes faglige og sociale læreprocesser? Hvordan hænger det hele sammen? 

Bogen er udkommet på forlaget UP i marts 2017 i serien “Forskning til Skolen”, der har fokus på at formidle forskning til folkeskolen. Bogen koster 280 kr. og kan købes på UP’s hjemmeside

Konference med Professor Kenneth J. Gergen
En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J. Gergen –…
Ingeniørstuderende søger studiejob
Kalundborg skal nu vænne sig til, at studerende på videregående uddannelser bor og studerer i byen. En vigtig del af deres ophold er økonomi og…
Nye e-bøger til udlån
Nu har du adgang til en hel række nyindkøbte e-bøger, som omfatter romaner og noveller til mellemtrinnet, udskolingen og gymnasiet.
Ernæringsstuderende hjalp kvinde på 160 kilo
Studerende fra Ernæring og Sundhed på Professionshøjskolen Absalon kan skabe store resultater i praksisfeltet. Det viste et nyligt forløb i Munkebo…
Undervisningsmaterialer til efterårets film i MSIB
Husk at hente det gratis undervisningsmateriale, hvis du har reserveret billetter til efterårets film i Med Skolen i Biografen.
Cxense Display