Del

Ny bog om specialdidaktik med deltagelse af flere UCSJ-medarbejdere

På trods af inklusion i folkeskoleklasser, foregår meget undervisning af specialelever i specialklasser, på specialskoler og i særlige forløb på de almene folkeskoler. En række forfattere – heriblandt flere fra UCSJ er medforfattere til en ny bog, der giver gode råd med på vejen i det specialdidaktiske arbejde.

Inden for specialdidaktikken kan der sjældent arbejdes helt på samme måde som i almendidaktikken. Enhver elev er unik, og netop i specialpædagogikken har denne erkendelse særlig stor og konkret betydning. Der er sjældent en færdig løsning, der kan hentes ned fra hylderne, så præcis hvordan skal man som lærer gribe undervisningen an, når de almene koncepter og praksisser ikke rigtig kan bruges?

I bogen ” Specialdidaktik i teori og praksis” giver en række forskere og fagprofessionelle deres bud på, hvad der bør tages højde for i undervisningen. Bogens første del giver et overblik over specialdidaktikkens placering i det pædagogiske landskab. Anden del zoomer ind på forskellige aspekter af specialdidaktikken, bl.a. hvordan elever møder skolen og faget. Tredje del stiller skarpt på faget dansk og beskriver, hvordan man kan arbejde specialdidaktisk her. Fjerde del fokuserer på matematik, og femte del anlægger en specialdidaktisk vinkel på skolens andre fag. I bogens sjette del præsenteres eksempler på tværfaglige indsatser, og endelig diskuteres i bogens sidste del en række tværgående specialdidaktiske temaer med relevans for alle fag.

Til antologien bidrager Kim Rasmussen, Niels Egelund, Preben Olund Kirkegaard, Lotte Hedegaard-Sørensen, Brian Degn Mårtensson, Helga Borgbjerg Hansen, Rasmus Alenkær, Mette Bruun, Mette Friderichsen, Lis Pøhler, Bent Lindhardt, Mette Saaby Nielsen, Henrik Skovhus, Anette Lind, Kim Michael Nielsen, Martina Ernstberger, Helle Søndergaard, Marianne Juul Glud, Helle Damgaard Melin, Jacob Thorsted, Peter Kock Hansen.

Redaktører på bogen er Helga Borgbjerg Hansen cand. pæd. pæd., lektor ved læreruddannelsen og eftervidereuddannelsen, UCSJ og Brian Degn Mårtensson cand. pæd. i pædagogisk filosofi og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. 

”Specialdidaktik i teori og praksis” udgives på Hans Reitzels Forlag som grundbog i  lærer- og pædagoguddannelsen, samt på de pædagogiske diplomuddannelser. Bogen kan købes her

Studerende og Søren Pind talte om tid til relationer
Tid til relationer og medmenneskelig kontakt blev omdrejningspunktet for diskussion, da Uddannelses og forskningsminister Søren Pind i dag valgte at…
Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal…
Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet
Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne og pårørende efter et…
Absalon skal undersøge pædagogers rolle i undervisningen
Pædagoguddannelsen i Absalon står i spidsen for et projekt mellem UVM og BUPL om Pædagoger mellem skole og fritid.
Spot på billedkunst
Få rystet spindelvævene ud af undervisningsplanen med tre forskellige billedkunstkurser for lærere og pædagoger i februar, marts og april 2018.
Cxense Display