Del
Ny bog skal gøre pædagogiske bachelorprojekter lettere

Ny bog skal gøre pædagogiske bachelorprojekter lettere

To UCSJ-ansatte er medforfattere og fagredaktør på en ny bog, der skal gøre det lettere at gennemføre sit bachelorprojekt. Bogen henvender sig til alle studerende på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, og er tænkt som en metodebog, der anvendes helt fra studiestart.

Bogen gennemgår en række af de metoder, man kan bruge i undersøgelse af pædagogisk praksis og konkret i projektarbejdet og omhandler blandt andet:

- Metoder med anvendelse af litteratur.
- Interview, observation og casestudie.
- Narrative metoder.
- Spørgeskemaundersøgelser.
- Studier med intervention.

Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specifikt kendskab til og forstand på eller erfaring med de konkrete metoder. Fra UCSJ gælder det forfatterne Ditte Schüntz, der er specialkonsulent i kvalitetsafdelingen hos UCSJ samt Gitte Riis Hansen, der er specialkonsulent i Center for Pædagogik.

Gitte Riis Hansen har taget initiativ til bogen og er fagredaktør sammen med Søren Pjengaard fra Læreruddannelsen på University College Nordjylland og Stinne Glasdam fra Lunds Universitet.

Gitte Riis Hansen fortæller:
- Jeg har taget initiativ til bogen, fordi jeg mener, at der mangler en bog, der kan sætte bedre fokus på, hvordan de studerendes på forskellige måder kan arbejde med undersøgelse af praksis. Udgivelsen sætter meget målrettet fokus på de forskellige metoder, deres videnskabsteoretiske afsæt og ikke mindst metodernes anvendelse. At arbejde med metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis er væsentligt i de uddannelserne, som bogen henvender sig til – bl.a. fordi der i tiden er forventninger om at man i professionernes arbejde er understøttet af dataindsamling, og datainformeret praksis.

Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere inden for professionsbacheloruddannelser på det pædagogiske område.

Bogen koster 311 kr. og kan købes på forlaget Munksgaard eller hos SAXO.com