Del
Ny efteruddannelse om vold i nære relationer

Ny efteruddannelse om vold i nære relationer

I efteråret 2020 har du som fagperson mulighed for at efteruddanne dig og få større viden om vold i nære relationer.

Hvert år bliver 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsat for fysisk vold i et parforhold. Ser vi på psykisk partnervold, er tallene dobbelt så høje. Som fagperson møder du mange mennesker i dit daglige arbejde, og du spiller derfor en afgørende rolle, når det gælder om at opspore og forebygge vold i nære relationer.

Men måske oplever du at være i tvivl om, hvorvidt der er tegn på vold, og hvordan du skal handle på din mistanke.

Professionshøjskolen Absalon er gået sammen med Lev uden vold -  den nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer - om at udvikle og udbyde uddannelsesforløbet ’Rådgiver i forhold til vold i nære relationer’

Formålet med uddannelsen er at efteruddanne socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, og andre fagprofessionelle til at arbejde med personer, der enten er udsatte for eller udøvere af vold i en nær relation. 

Læs mere om uddannelsen her

Socialt arbejde i forhold til vold i nære relationer

Uddannelsen Socialt arbejde i forhold til vold i nære relationer vil give dig større viden om vold i nære relationer, metoder og tværsektorielt arbejde på området. Dine kompetencer vil blive styrket, så du bedre kan opspore, forebygge og handle over for vold i nære relationer.

”Der er i høj grad behov for efteruddannelse, når det gælder vold i nære relationer. Volden har mange former og kommer langt fra altid til udtryk ved blå mærker. Og derfor kan volden være svær at spotte og handle på, hvis man som fagperson ikke er sikker på, hvad man skal kigge efter. Vi håber, at mange vil få glæde af uddannelsen, så vi sammen kan styrke indsatsen mod vold i nære relationer fremover”, fortæller sekretariatschef i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

Praktisk om uddannelsen

Uddannelsen starter op til efteråret, og du kan allerede tilmelde dig og læse mere om uddannelsen her 

  • Uddannelsesforløbet består af i alt 15 undervisningsdage og 5 træningsdage i praksis. Mellem undervisningsgangene vil der være opgaver og praksisnære øvelser. 
  • Forløbet kan skræddersys til en eller flere organisationers behov og udfordringer, så der i forløbet fokuseres på særlige temaer eller målgrupper. 
  • På uddannelsen arbejdes med nyeste viden og international forskning med afsæt i bedste praksis indenfor området. Undervisningen vil desuden tage udgangspunkt i deltagernes eget praksisfelt.
  • Uddannelsen består af to moduler. Modul 1: Viden og metoder om socialt arbejde i relation til vold i nære relationer. Modul 2: Tilgange og metoder i det tværprofessionelle arbejde i forhold til vold i nære relationer. 

 

 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon