Del
Ny politisk aftale: Absalon kan udbyde nye uddannelser i Region Sjælland

Ny politisk aftale: Absalon kan udbyde nye uddannelser i Region Sjælland

Det er flere gode nyheder for professionshøjskolen Absalons virke i Region Sjælland i den aftale som regeringen i dag har indgået med et bredt politisk flertal.

Absalon får mulighed for at udbyde helt nye uddannelser til radiograf i Næstved og jordemoder i Slagelse og samtidig etablere et nyt udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk. Hertil kommer 300 nye pladser på de store velfærdsuddannelser i Region Sjælland. Samtidig bliver der bedre økonomi til uddannelser, der udbydes i provinsen og dermed på Absalons uddannelser i regionen

- Jeg er meget, meget glad for den aftale, som nu er landet i dag. På Absalon har vi i flere år arbejdet målrettet med at skabe flere uddannelsesmuligheder og studiepladser i Region Sjælland. Unge i Region Sjælland skal have lige så gode muligheder for at uddanne sig som unge i resten af landet, og det kommer vi nogle meget store skridt nærmere med denne aftale. 

På Absalon har vi også arbejdet hårdt for en bedre økonomi til uddannelser i provinsen, som ofte udbydes på mange små campusser, hvilket gør uddannelserne dyre i drift, siger Camilla Wang. 

- Nu skal vi bruge den kommende tid på at planlægge realiseringen af aftalen sammen med vores samarbejdspartnere i regionen og kommunerne, da vores uddannelser er afhængige af praktikpladser og et tæt og forpligtende lokalt samarbejde.

- Flere uddannelsespladser i Region Sjælland skaber dog kun værdi, hvis der er ansøgere nok til pladserne. Det kan godt blive en udfordring med faldende ungdomsårgange og alt for mange unge i vores region, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er derfor behov for en intensiv indsats i regionen og et tæt samarbejde om at få flere unge - og voksne - kvalificeret og motiveret til at tage en videregående uddannelse, siger Camilla Wang

FAKTA

Aftalens konsekvenser for Absalon: 

  • Pædagoguddannelse i Holbæk
  • Jordemoderuddannelse i Slagelse
  • Radiografuddannelse i Næstved
  • Op til 300 nye studiepladser på velfærdsuddannelserne i regionen
  • Bedre økonomi til uddannelserne i hele regionen.