Del

Ny rapport: Børn med flygtningebaggrund har brug for hjælp i skolen

Der er et stort behov for psykosocial støtte, når børn med flygtningebaggrund begynder i skolen. Disse børn kan have svært ved at blive en del af fællesskabet, viser en ny rapport som Professionshøjskolen Absalon har lavet for Red Barnet.

"Når jeg gik hjem, så græd jeg lidt, fordi jeg ikke havde nogen venner. Nu er jeg glad, men det er svært for mig, når jeg har lektier".

Sådan fortæller et barn med flygtningebaggrund, som har boet i Danmark i to år og medvirker i undersøgelsen, ’Når børn med flygtningebaggrund møder skolen’, lavet af adjunkt og ph.d. ved Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, Professionshøjskolen Absalon Ditte Shapiro.

I den rekvirerede rapport fortæller lærere og børn med flygtningebaggrund om udfordringer forbundet med den sproglige barrierer og særlige erfaringer knyttet til at være flygtet fra sit hjemland.

Børnene vil fællesskabet

Mange børn føler sig ensomme og har svært ved at blive en del af børnefællesskaber i og uden for skolen. Ingen af de seks interviewede børn med flygtningebaggrund havde for eksempel været hjemme hos klassekammerater med dansk baggrund i løbet af deres to år i Danmark. Det at lære andre børn at kende og få venner betragter børnene med flygtningebaggrund ellers som helt afgørende for den måde, de oplever deres skolegang på.

Ditte Shapiro, adjunkt og ph.d. ved Center for Socialt Arbejde og Forvaltning mener, at rapporten er med til at sætte et fokus på en væsentlig problematik vedrørende børn med flygtningebaggrund, som er underbelyst. Hun fortæller:

"Børn som kommer til Danmark med et flugtforløb bag sig har brug for hjælp fra lærere, pædagoger, forældre og andre børn for at kunne trives i skolen. Der er behov for en styrket psykosocial indsats, hvilket forudsætter et godt samarbejde på tværs af sektorer og kvalificering af de fagpersoner, som møder nyankommne. Lærerne kan ikke løse denne opgave alene".

Fra Flugt til skolegang

Red Barnet er i gang med at implementere et fireårigt projekt i samarbejde med danske kommuner og med støtte fra Egmont Fonden og Novo Nordisk. Projektet hedder ’Fra flugt til skolegang’ og indeholder blandt andet psykosocial støtte til børn, uddannelse af fagpersoner og workshops for børnenes forældre.

Som en del af projektet er der – ud over rapporten – også udarbejdet en social cost benefit-analyse, der peger på, at en indsats som ’Fra flugt til skolegang’ kan betale sig økonomisk. Analysen er foretaget af Økonomer uden Grænser for Red Barnet, og den viser, at hvis en kommune investerer i en indsats som ’Fra flugt til skolegang’, forventes det at kunne betale sig økonomisk efter en 10-årig periode. Derefter vil hver krone, der investeres i projektet, give et afkast på 4-5 kroner.

 

Læs rapporten udarbejdet af Professionshøjskolen Absalon

Læs mere om ’Fra flugt til skolegang’ og kortlægningen

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon