Del
Ny rapport: Pædagoger spiller en vigtig rolle i skolen og fritiden

Ny rapport: Pædagoger spiller en vigtig rolle i skolen og fritiden

Trivsel, sammenhæng og børnefællesskaber er nøgleord i en ny rapport udarbejdet af Absalon. Undervisningsministeriet og BUPL har bestilt rapporten og mener, den er et stærkt fundament og centralt input til den videre udvikling af pædagogernes arbejde i fritid og skole.

Fritidsinstitutioner og skoler er i de seneste år rykket tættere på hinanden. Og det kræver et øget fokus på pædagogfaglighed og et styrket pædagog-lærersamarbejde, mener Undervisningsministeriet og BUPL, der netop har lanceret rapporten Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole.

Rapporten, der er udarbejdet af lektor og uddannelsesleder Trine Ankerstjerne og specialkonsulent Mette Høgh Stæhr fra Absalon, stiller skarpt på pædagogisk arbejde i dag, hvor cirka 15.000 pædagoger spiller en aktiv og central rolle i såvel fritiden som i folkeskolen.

”Pædagoger understøtter sammen med lærerne folkeskolens vigtige formål. Og fortsætter arbejdet i fritidsinstitutionerne med henblik på at give børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab. Men skal dette arbejde styrkes og udvikles, er der behov for at få fokus på de faglige og samarbejdsmæssige forudsætninger, der skal være til stede”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Jeg er meget optaget af udvikling af den pædagogiske faglighed, og at der lokalt findes gode måder at bringe pædagogernes kompetencer i spil på også i samarbejdet med lærerne og med respekt for den faglighed, de forskellige grupper kommer med. Det giver vores fælles udgivelse et godt grundlag for fortsat at udvikle” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Klarhed efter reformen

Målet er, at rapporten kan skabe lokale debatter og drøftelser om, hvordan pædagoger kan bidrage til børn og unges trivsel og læring i fritidsinstitutionerne og skolen. Lektor og uddannelsesleder Trine Ankerstjerne fortæller:

”Formålet med projektet var at tydeliggøre pædagogernes faglige bidrag på tværs af fritid og skole og beskrive det pædagogiske grundsyn, der underbygger folkeskolens og fritidsinstitutionernes formål, med henblik på at give input til den videre udvikling af det pædagogiske arbejde i skole og fritid, pædagogers grund-, efter- og videreuddannelse, det fagprofessionelle samarbejde og kompetenceudvikling”.

 

Folkeskolereformen medførte nye muligheder og en øget tilstedeværelse af pædagoger i skolen

Ifølge Trine Ankerstjerne medførte folkeskolereformen nye muligheder og en øget tilstedeværelse af pædagoger i skolen. Det skabte nye muligheder i forhold til pædagoger ansat på skole- og fritidsområdet, men der hersker mange steder fortsat uklarhed over, hvad pædagogernes faglige bidrag giver af muligheder i relation til et sammenhængende børne- og ungeliv på tværs af fritid og skole.

”Med denne opgave er vi blevet helt skarpe på, hvad det væsentligste i pædagogfagligheden er, nemlig fagligheden inden for de fire kerneområder: relationer, fællesskaber, trivsel og dannelse. De kan synes som indlysende pædagogfaglige kerneområder, men ikke desto mindre opstod der hos mange pædagoger usikkerhed og uklarhed om pædagogfagligheden. Med grundlaget i hånden er der skabt retning og et grundlag for pædagogerne, og det giver os på professionshøjskolerne mulighed for at sikre en uddannelse, som afspejler, hvad praksis har behov for, og hvad fremtiden kalder på”, uddyber uddannelsesleder Trine Ankerstjerne.

Med afsæt i rapportens resultater går Undervisningsministeriet og BUPL i samarbejde med Absalon nu videre med at udvikle materialer til pædagoger og ledere for fritid og skole.

Materialerne vil blive målrettet medarbejdere på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling. Materialerne skal inspirere såvel kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og ansatte i skoler og fritidsinstitutioner.

 

>Læs rapporten her

Kontakt: Specialkonsulent Mette Høgh Stæhr, 7248 1438