Del
Nye netværk skal skabe fokus på billedbøger i dagtilbud

Nye netværk skal skabe fokus på billedbøger i dagtilbud

Forskere og undervisere på Absalon har stigende fokus på værdien af bøger i dagtilbuddene og er nu med i to nye netværk.

I pædagogikken er der kommet større opmærksomhed  på at styrke børns ”literacy”, men der har manglet fora til udveksling af viden og forskning. Derfor har lektor på pædagoguddannelsen Lena Basse for nyligt taget initiativ til deltagelse i et netværk for sprog og literacy, der mødes en gang om året. Desuden deltager hun for PH Absalon i et nyt, nordisk netværk for forskere og undervisere, der er optaget af billedbøger og deres brug i dagtilbud. Netværket hedder ”Les i nordiske barnehager”. 

Det er netværkets mål at etablere et nordisk udvekslingsprogram for pædagogstuderende, så de kan rejse ud og finde inspiration og fordybe sig i børnelitteratur og sprog. Lena Basse siger: 

” Vi har brug for at styrke fokus på literacy og litteratur. Ved at indgå i et nyt netværk på nordisk plan, så får vi sat fokus på den nordiske børnelitteratur, sprog og dannelse.  Det fokus vil vi gerne give de studerende blik for gennem et kommende udvekslingsprogram og der sker også ved, at PH Absalon gennem netværket får besøg af nordiske forskere, som vil holde oplæg på grunduddannelsen”.  

Vigtigt for børns udvikling
Lena Basse mener, at bøger er meget centrale i børns udvikling. 
”Gode billedbøger giver stof til samtale og til eftertanke og de giver børnene gode fælles oplevelser og et  rigt input til deres legefællesskaber.  I netværket vil vi gerne slå et slag for at billedbøgernes særlige kvalitet og æstetiske oplevelsesrum ikke bliver glemt i arbejdet med fx fokusord. Billedbøger rummer et stort sprog- og dannelsespotentiale i sig selv. De kvaliteter skal vi værne om ved at sætte fokus på gode bøger og gode læsevaner i daginstitutionerne ”. 

I det nordiske samarbejde deltager ud over PH Absalon også Nationalt Videncenter for Læsning og UCC. Samarbejdet ledes af Høgskolen i Sørøst-Norge og er støttet af Nordplus.

Det første nordiske netværkstræf er allerede afholdt den 23. og 24. oktober i København. Her deltog blandt andet forskere og undervisere fra Åbo Akademi i Finland, Mitt-Universitetet i Sverige og Høgskolen i Sørøst-Norge, der var rejst til Danmark for blandt andet at udveksle viden og forskningsresultater og for at diskutere billedbogens potentiale og anvendelsesmuligheder.

For forskere og undervisere
Netværket mødes en gang hvert halve år og afholder også forskerkonferencer. På langt sigt er det håbet, at netværket i samarbejde kan sætte gang i fælles, nordisk forskning i litteratur på dagtilbudsområdet og publicere resultater til gavn for både pædagogstuderende og pædagoger.

Ifølge Lena Basse er dialogisk læsning mere udbredt i Danmark end i resten af Norden og det er interessant at udveksle de forskellige syn på sprogarbejdet i de nordiske lande. Det danske ”Netværk for sprog og literacy” har deltagelse af alle professionshøjskolerne i Danmark og ventes at blive koblet til det nordiske samarbejde. Netværket samler som noget nyt undervisere på pædagoguddannelsen med interesse for sprog og literacy – og undervisere på Pædagogisk Diplomuddannelse i børns sprog.  Netværket mødes en gang om året på skift på de forskellige professionshøjskoler og har til formål at udveksle og styrke pædagogers arbejde med sprog og literacy i  daginstitutioner og skoler.