Del
Nyt site om tillidsbaseret samarbejde i teams

Nyt site om tillidsbaseret samarbejde i teams

Center for Pædagogik har gennem det sidste 1,5 år været igennem et spændende kompetenceudviklingsforløb under navnet: ”Tillidsbaseret samarbejde Lokalt Forankret”. Projektet havde fokus på teamsamarbejde og selvledelse, og resultaterne fra projektet er nu lanceret på læringssite for alle, der har interesse i at vide mere om, hvad det vil sige at samarbejde tillidsbaseret i teori og i praksis.

Hjemmesiden indeholder bl.a.: 

● Statements fra projektdeltagerne, der beskriver deres læringsudbytte i korte videosekvenser.

● Film om teamsamarbejde og teamledelse, som de enkelte teams producerede i forbindelse med eksamenen i LD-diplomet Teamledelse, og som afspejler deres indsigt i og erfaring med teamsamarbejde og teamledelse.

● Tekster der omhandler teamsamarbejde og teamledelse.

Både film og tekstmateriale kan bruges af alle interesserede fx i undervisningen på mange uddannelser eller på kurser og temamøder. Materialet benyttes allerede i undervisningen på pædagoguddannelsen og den pædagogiske efter-/videreuddannelse. 

Baggrunden for projektet
Projektet blev født i lyset af, at pædagoguddannelsen havde været igennem flere store forandringer, som blandt andet omfattede implementering af 2014-uddannelsen. Ledelse og tillidsrepræsentanter i uddannelsen vurderede på denne baggrund, at der var brug for et kompetenceudviklingsforløb med fokus på teamsamarbejde og selvledelse, som skulle gå tæt på og have effekt i forhold til deltagernes hverdagspraksis. Projektet er blevet finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (CKF) med et beløb på 480.000 kr.

Projektet i praksis 
Deltagerne i projektet var udvalgte undervisere fra de fire campusser, der udbyder pædagoguddannelsen, samt alle uddannelsesledere. Det var et udgangspunkt for projektet, at deltagernes naturlige forskellighed skulle anses som en styrke i det lærende praksisfællesskab, idet forskellighed i det tillidsbaserede samarbejde kan bane vejen for, at teamet samarbejder om kerneopgaverne, og at alle bliver bedre til at rumme, forstå og respektere hinandens forskellige kompetencer og tilgange; med øget tillid som positiv effekt.

Kompetenceudviklingsforløbet indeholdt seks coaching-seancer for hvert team samt et diplommodul i Teamledelse. Coachingen foregik i den lokale kontekst på deltagernes eget campus. Netop koblingen mellem diplomuddannelse og coaching har vist sig at være meget effektfuld ift. at implementere nye metoder og samarbejdsformer direkte i egen praksis.

For at forankre viden fra kompetenceudviklingsforløbet løbende blandt alle medarbejdere i Center for Pædagogik, deltog alle undervisere i Center for Pædagogik på midtvejs- og afslutningsseminarerne i workshops og open-space-processer, hvor teamsamarbejde og tillidsbegrebet var omdrejningspunktet.

Coachingforløbet af de enkelte teams blev faciliteret af de eksterne konsulenter Margrethe Gade og Susanne Sondrup. Dette var med henblik på udvikling af teamets kapabilitet, i spændet mellem at udvikle teamets fælles mål, den enkeltes kompetencer og samarbejdet med den lokale leder og øvrige enheder.

Det formelle kompetenceløft i form af et diplom-modul i teamledelse blev afviklet i samarbejde med Center for Ledelse og oplevelsesdesign i UCSJ, med Adjunkt Erik Vestergaard som underviser. Indsatsen var et forsøg på at styrke både de formelle og uformelle kompetencer hos underviserne i Center for Pædagogik i forhold til teamarbejde, selvledelse og samarbejde med ledelsen.

Styregruppen for projektet bestod af Centerchef Margit Mikkelsen, Uddannelsesleder Susanne Friis, projektleder og lektor Mette Rold og TR og lektor Sys Bisgaard.

Kontakt og nærmere oplysninger
Er der interesse for at vide mere om projektet, kan man kontakte Centerchef Margit Mikkelsen mami@pha.dk eller projektleder og lektor Mette Rold mro@pha.dk for nærmere oplysninger om erfaringerne med projektets gennemførelse og det resultater.

Resultaterne fra projektet er formidlet her