Del

Nyt 2-årigt internationalt projekt DUVE

DUVE star for ’Denmark Uganda Vietnam Exchange’ og er et Erasmus+ støttet mobilitetsprojekt, der skal støtte internationalisering af de videregående uddannelser. Formålet er at forebygge vold mod børn.

 

Forebyggelse af vold mod børn

Projektets faglige fokus er forebyggelsen af vold mod børn; et fokus, som er særdeles relevant, da vold mod børn er meget udbredt i begge lande. Rapporter fra Uganda viser tilmed, at der ofte sker vold mod børn på institutionsniveau.  Sygehuse og børneinstitutioner inddrages også i projektet, som har til formål blandt andet at udvikle læringsmidler til brug i uddannelsen af studerende og færdiguddannede professionelle.  

 

Tværfagligt projekt

Projektet er tværfagligt, fra Absalon deltager lektor Jette Susanne Eriksen fra pædagoguddannelsen, lektor Anne Vollen Rafn fra fysioterapeutuddannelsen og adjunkt Camilla Gry Temmesen fra sygeplejerskeuddannelsen. International konsulent Helene Taylor Kelly fra internationalt kontor er den ansvarlige koordinator for projektet i samarbejde med chefkonsulent Martin Skude Rasmussen fra projektsekretariatet.  

>Projektet har modtaget 500.000 kr. i Erasmus+ støtte.  

>Der planlægges et seminar for projektets deltagere på Professionshøjskole Absalon i efteråret 2018.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display