Del

Nyt turbohold på Diplomuddannelsen i ledelse udbydes i Køge

Flere af de studerende på Diplomuddannelsen i ledelse har efterspurgt intensive læringsforløb og særligt formatet med internat. På Professionshøjskolen Absalon mener vi, at det læringsmæssigt giver god mening, at de studerende kan fordybe sig på internaterne.

Professionshøjskolen Absalon har oprettet turbohold på Diplomuddannelsen i ledelse, der tilgodeser ledere, konsulenter og koordinatorer, der ønsker et mere intensivt læringsforløb. Som studerende på turboholdene vil der blive gennemført et 10 ECTS modul inden for et kvartal.

Det første modul der udbydes som turbohold er ’Det personlige lederskab og forandring’ med studiestart den 29. januar 2019, og vil foregå over to gange på 3-dages internat på Hotel Comwell Køge Strand.

På modulet ’Det personlige lederskab og forandring - turbohold’ foregår undervisningen intensivt, hvor de studerende vil være sammen med deres medstuderende og undervisere fra morgen til sent om aftenen. Det intensive forløb vil ikke alene fagligt udvikle de studerende, men vil også give dem mulighed for at kunne udvide deres faglige og professionelle netværk i hele regionen.

Tag på internat og få teori på din praksis samtidig med at dit faglige netværk udvides

I august 2018 var mere end 100 studerende fra modulet ’Det personlige lederskab og forandring’ på et 2-dages internat, hvor der blev sat teori på praksis og de studerende blev inspireret af hinanden og fik udvidet deres faglige netværk. En studerende fortalte følgende om at være på internat:

Vi har meget fri snak omkring middagen, som vi ikke ville have haft på to helt almindelige undervisningsdage. Vi snakker om alt fra teori til praksis og får på den måde inspireret og provokeret hinanden. Der bliver netværket og vi mødes en masse hold på kryds og tværs og bliver inddelt i studiegrupper. Man får altså snakket både med mennesker fra samme og andre brancher. Så man får jo noget helt andet ud af at være på internat end almindelig undervisning.

Bo Kondrup, Guldborgsund Kommune


Når de studerende er på internat vil de derfor ikke kun komme hjem med ny teoretisk viden, værktøjer og redskaber til anvendelse i deres ledelsespraksis, men også et større fagligt netværk og med en masse refleksioner. - Læs mere om udbyttet ved internat

 

Lokal lederuddannelse udbydes i Køge

Som en del af Professionshøjskolen Absalons strategiske prioritet om uddannelse som regional drivkraft, udbydes Diplomuddannelsen i ledelse som noget nyt i Køge – og for første gang som turbohold. Dette som led i Absalons strategi om at etablere lokalt forankrede efter- og videreuddannelse helt tæt på de studerendes praksis.

Vi ser et behov for at tilbyde vores tilgang til lederuddannelse i den østlige del af vores region, hvor vi i dag ikke er så stærkt repræsenteret. Vi ønsker, at vi som regional udviklingspartner kan tilbyde et reelt alternativ til lederuddannelse i f.eks. København. Det er vigtigt for os, at vi også i praksis er med til at udvikle ledelse i den region, vi er en vigtig del af. Derfor etablerer vi et udbud ’på grænsen’ til vores lokalområde med henblik på at tiltrække ledere der arbejder i vores region og som ønsker at udvikle sig inden for rammen af Region Sjællands særlige demografi og betingelser for ledelse.

Uddannelsesleder Erik Vestergård.

 

Professionshøjskolen Absalon udbyder Diplomuddannelsen i ledelsen tæt på den enkelte leder, hvor lederuddannelsen kan tones til den lokale kontekst.

------

Læs mere om Diplomuddannelsen i Ledelse

Læs mere om modulet ’Det personlige lederskab og forandring’  som turbohold

 

Foto: Laila Versemann

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon