Del
Nytænkende indsats for ordblinde børn i folkeskolen

Nytænkende indsats for ordblinde børn i folkeskolen

Landets seks professionshøjskoler går sammen om en nytænkende indsats for ordblinde børn i folkeskolen. 50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.

Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv. Derfor er 50.000 et tal, som det er bydende nødvendigt at reagere på.

Det sker med det landsdækkende projekt Læsesucces for ordblinde børn, som Nationalt Videncenter for Læsning nu igangsætter med deltagelse af alle seks professionshøjskoler og i tæt samarbejde med 12 kommuner. Projektet støttes med kr. 3.930.000 af Egmont Fonden.

Projektet er målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og er nyskabende i sit design, idet indsatsen udvikles efter det enkelte barn og inddrager en bred vifte af fagpersoner omkring barnet.

Både barnets familie og de nære fagprofessionelle, som er lærere, læsevejleder og pædagoger fra barnets skole, involveres som aktive parter. Specialister fra de seks professionshøjskoler sikrer sparring for de involverede parter og står efterfølgende for at dele projektets metoder og resultater med landets øvrige kommuner.

Rammen er dermed sat for et stærkt og fagligt samarbejde, for erfaring og viden, der vil brede sig ud til hele landet, og hvor det ordblinde barn og dets faglige og sociale behov hele tiden er i centrum. Målet er, at de voksne omkring børnene udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv.

For yderligere information om projektet kontakt:

Bettina Buch
Docent, Center for Skole og Læring
bbu@pha.dk
Tlf: +4572481348

FAKTA OM LÆSESUCCES FOR ORDBLINDE BØRN

144 børn fra 4.-6. klasse på 12 skoler i 12 kommuner deltager i Læsesucces for ordblinde børn.

Projektet ledes af Nationalt Videncenter for Læsning og udføres af specialister fra landets seks professionshøjskoler.

Det igangsættes januar 2020, løber over to skoleår og er støttet af Egmont Fonden.

Læs mere om Læsesucces for ordblinde børn på videnomlaesning.dk