Del
Nyuddannede sygeplejersker skal hjælpes ind i faget med turnusordninger

Nyuddannede sygeplejersker skal hjælpes ind i faget med turnusordninger

Debatindlæg i Altinget af Daniel Schwartz Bojsen, direktør på Professionshøjskolen Absalon og Randi Brinckmann, Dekan på Københavns Professionshøjskole.

En ny undersøgelse fra VIA University College har netop vist, at 28 % af de nyuddannede sygeplejersker tvivler på, at de arbejder som sygeplejerske om fem år. Det er et foruroligende højt tal, som vi tager meget alvorligt som uddannelsessektor. Og det vidner om, at overgangen mellem uddannelse og det første job som sygeplejerske stadig er meget svær.

 

For en nyuddannet sygeplejerske er altså ikke en færdiguddannet sygeplejerske. Sygeplejerskeuddannelsen har som generalistuddannelse svært ved at sikre et tilstrækkeligt højt færdighedsniveau på tværs af de mange faglige specialer. Der kræves meget forskellige sygeplejefaglige færdigheder på fx en spædbarnsafdeling på et sygehus sammenlignet med en sygeplejerske på et plejecenter i en kommune.

 

En løsning kan være at lade sig inspirere af sygeplejerskernes kolleger på hospitaler og sygehuse. Nemlig lægerne. Begge faggrupper har et tæt samarbejde, men mens nyuddannede sygeplejerskerne må nøjes med kortere introforløb, så har lægeuddannelserne meget klare uddannelseselementer, som fortsætter lang tid efter, man er færdiguddannet på universitetet. Turnus og uddannelseslægestillinger samt speciallægeuddannelsessystemet er netop baseret på, man fortsat har brug for uddannelse og læring efter, man har fået arbejde i praksis.

 

Hermed ikke sagt at de nyuddannede lægerne kommer legende let igennem tilværelsen med høj faglighed i deres uddannelsesstillinger. De oplever – præcis lige som sygeplejerskerne – det stigende pres på sundhedsvæsenet. Men de har en tilknytning og faglig forankring i deres uddannelse, som vi gerne vil lade os inspirere af på sygeplejerskeuddannelsen. Vores faglige specialisering sætter nemlig også meget store krav til kompetencer og færdigheder på de forskellige specialområder inden for sygeplejen.

 

Når overgangen til arbejdsmarkedet diskuteres, tales der ofte om et ”praksischok”. Det dækker over, at man som nyuddannet bliver chokeret over virkeligheden på et hospital eller i en kommunal hjemmesygepleje. Det vil være forkert at bruge betegnelsen praksischok om sygeplejerskeuddannelsen, da over 40 procent at studietiden foregår ude i praksis. De har altså oplevet patienter og svækkede borgere løbende gennem deres uddannelse.

 

Vores dimittender oplever nok nærmere et ”ansvarschok”. Som vi ser det, er den store forskel det ansvar, du får som nyuddannet sygeplejerske, hvor man mange steder forventes at kunne varetage alle funktioner på ganske kort tid. Vores oplevelse er, at det i høj grad er fornemmelsen af at have det fulde ansvar, som kan belaste nyuddannede og få dem til at tvivle på valget af profession. Den første aften eller nattevagt kan føles ubehagelig – særligt da man ofte som helt nyuddannet forståeligt endnu ikke er helt tryg ift. kompetencer, og det at skulle træffe selvstændige beslutninger nu som ”rigtig” sygeplejerske. Ubehagelige oplevelser og følelsen af utilstrækkelighed kan også skræmme en del nyuddannede sygeplejersker væk fra faget. Det er måske i virkeligheden det ”ansvarschok”, vi skal blive bedre til at løse.

 

På Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskole Absalon har vi det seneste år søsat en del lokale initiativer, hvor vi samarbejder endnu tættere med praksis i løbet af selve sygeplejerskeuddannelsen. I Frederikssund er der netop startet et projekt, hvor professionshøjskolen samarbejder med Nordsjællands Hospital om et såkaldt ”uddannelseshospital” for at gøre de sygeplejestuderende mere sikre i den kliniske praksis. I Holbæk sikrer et tæt samarbejde mellem kommuner, hospital og professionshøjskolen, at praksiselementer fylder meget mere på uddannelsen. De sygeplejerskestuderende støttes i at finde relevante studiejobs i sundhedsvæsenet, og store dele af den teoretiske undervisning er rykket ud på selve sygehuset.

Region Hovedstaden har også et forløb målrettet dimittender, som de kalder ”Godt begyndt i sygeplejen”, som skal hjælpe nyuddannede sygeplejersker i gang med deres første job i forhold til træning og oplæring. Så der er skam lokale initiativer i gang, men det samlede billede peger på, at vi slet ikke er i mål.

 

Vi vil meget gerne i dialog med politikerne – både landsdækkende og lokalt – om at skabe en langsigtet løsning, der holder. Regeringen har allerede bevilliget 46 mio. kr. på landsplan til at styrke teori/praksiskoblingen på sygeplejerskeuddannelserne. Og tusind tak for det. Vi er i fuld gang med at anvende midlerne til f.eks. bedre simulationsudstyr og kompetenceudvikling af undervisere. Men næste skridt bør være kraftigt at overveje en flerårig turnusordning for nyuddannede sygeplejersker, der sikrer, at vi passer på dem – og ikke skræmmer dem væk fra faget med et ”ansvarschok”.