Del
Odsherred løfter sundheden sammen med studerende

Odsherred løfter sundheden sammen med studerende

Odsherred Kommune har indgået partnerskabsaftale med Professionshøjsolen Absalon om praktikstuderende fra Ernæring og sundhed

Odsherred Kommune går nye veje for at rekruttere fremtidens talenter og medarbejdere, i første omgang med en særlig praktikaftale i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon i Sorø, hvor kommunen også stiller boliger til rådighed og skræddersyer en forening-og kulturmuligheder til de kommende praktikanter fra uddannelseslinjen Ernæring og Sundhed.

 

De studerende kan komme i praktik hos Odsherred Madservice, der forestår madproduktionen til kommunens ældre borgere på plejecentre og i ældreboliger samt til den kommunale administration og Sundhedscentrets kantine i Nykøbing. 

Aftalen, der gælder fra februar 2021, gælder for modtagelse af tre studerende på 4. semester og tre studerende på 6. semester, som kan komme i praktik hos Odsherred Madservice, der har produktionskøkkener på plejecentret Bakkegården i Hørve og plejecentret Solvognen i Højby. 

 

Som en ekstra fordel for de studerende tilbyder kommunen en formidling af en studiebolig under fordelagtige vilkår i Annebergparken samt kontakt til kultur- og foreningsaktiviteter under praktikopholdet. 

 

"Vi er meget begejstrede for denne samarbejdsaftale med Odsherred kommune. Det giver vores studerende en mulighed for et inspirerende læringsforløb, med mulighed for at bo tæt på i hele praktikperioden", siger centerchef Berit Hvalsøe, Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon. 

 

"Vores opgave er at sikre de studerende så meget viden – både teoretisk og praktisk – som muligt. Derfor styrker vi hele tiden vores uddannelse, og det gælder også de praktikforløb, som vores studerende skal på i løbet af deres uddannelse. Vi ser frem til et stærkt samarbejde med Odsherred Kommune om vores studerende fra Ernæring og sundhedsuddannelsen", siger direktør for Sundhed, Social og Engineering, Daniel Schwartz Bojsen, Professionshøjskolen Absalon. 

 

Tværfagligt samarbejde 

 

Aftalen er kommet i stand gennem et tværfagligt samarbejde mellem kommunens uddannelseskonsulenter i HR-teamet, erhvervskonsulenter og Odsherred Madservice og i dialog med Professionshøjskolen Absalon. 

 

"Vi er meget glade for at kunne tilbyde studerende fra Absalon praktikpladser her hos os med høj fokus på sundhed og ernæring for vores borgere og med muligheder for at få job efterfølgende enten i kommunen eller hos vores fødevarevirksomheder", siger borgmester Thomas Adelskov. 

 

Uddannelseskonsulent Anette Damgaard ser frem til at modtage praktikstuderende inden for Ernæring og Sundhed: 

 

"I Odsherred er vi glade for praktikstuderende, og vi arbejder meget professionelt med modtagelse, praktiktiden og efterevaluering. Vi tror på, at vi kan blive klogere af de studerende, og vi ser også en mulighed for at de studerende kan møde deres eventuelt kommende arbejdsplads", siger Anette Damgaard. 

 

Teamleder Lonni Kristensen, Odsherred Madservice, fortæller, at køkkenet har udarbejdet madkonceptet ”Smag maden i Odsherred”, som handler om at fremme beboernes lyst til mad og måltidssituationen ved at fremstille maden i de køkkener, der findes tæt på de ældre på plejecentrene. 

 

Kan indsamle viden 

 

"Vi ser frem til at tage imod flere professionsbachelor-studerende fra Ernæring og Sundhed, og de vil kunne være med til at få et større helhedsblik for måltidet, både hvad angår indretning og årstider, de vil kunne bidrage med vejledning og uddannelse, indsamle viden og erfaringer, som vil kunne komme både vores personale og beboere til gavn", siger Lonni Kristensen.

 

Lonni Kristensen ser også muligheder for, at andre sektorer – børne- og ungeområdet og Sundhedscentret – vil kunne drage stor fordel af den viden, de studerende kan bidrage med, fx i forhold til måltidsvejledninger og dialog med forældre og personale mv:

 

"Sammen med de studerende fra Absalon løfter vi nu sundheden i Odsherred", konstaterer borgmester Thomas Adelskov. 

Ernærings- og sundhedsuddannelsen hos Absalon giver en solid teoretisk og praktisk viden om fødevarers betydning for helbredet, kroppens udvikling og forebyggelse af sygdomme samt om forhold, der har betydning for sundheden som fx spisevaner, fødevaresociologi, markedsføring og lovgivning. 

 

Efter den tre et halvt år lange bacheloruddannelse med to-tre praktikophold kan man få job som klinisk diætist, fødevareudvikler, cateringleder, kvalitetssikringsmedarbejder, ernæringskonsulent, kostvejleder eller underviser. 

Man kan også læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. 

 

Odsherred Kommune har årligt cirka 125 elever /studerende fordelt på kontorassistenter med speciale i offentlig administration, økonomikontoruddannelsen, mediegrafikeruddannelsen, IT- supporteruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, sygeplejeuddannelse, Social og sundhedsassistentuddannelsen og nu også Sundhed og ernæringsuddannelsen. Disse elever/studerende får også mulighed for at benytte sig af bolig og forenings- og kulturmuligheder.