Del

Online uddannelse - en uddannelsesform i rivende udvikling

Oplev stor fleksibilitet og slip for besværlig transport - vælg et online efteruddannelsestilbud. Professionshøjskolen Absalons nye efteruddannelse til lærere, TEO - Teacher Education Online, er udviklet med fokus på brugervenlighed og intuitiv navigation.

Skrevet af Signe Veigert.

Nye muligheder i online undervisning - synkrone og asynkrone læringsrum
TEO er et nyt tilbud inden for efteruddannelse til lærere og er kendetegnet ved dens brug af online synkrone og asynkrone læringsrum. Det synkrone læringsrum fungerer på samme måde som almindelig fremmødeundervisning. Der er altså tale om fælles undervisning, hvor både lærerne og deres underviser er logget ind på samme tid. Når lærerne og deres underviser synkront befinder sig online i det samme rum, kan de diskutere, reflektere, udføre praktiske øvelser og samarbejde.

Den fælles undervisning giver lærerne mulighed for at opleve et tilhørsforhold til hinanden, deres underviser og fag. Lektor Jonatan Kolding Karnøe forklarer: “Det synkrone rum er et online rum, hvor man logger ind. Man kan se hinanden live; lidt ligesom når jeg skyper med min onkel i Australien. I stedet for at diskutere familiens ve og vel - handler det på TEO om at diskutere velbegrundet faglighed”.

De asynkrone læringsrum er virtuelle grupperum, der muliggør gruppearbejde, forberedelse, refleksion og videndeling i studiegrupperne. Disse grupperum er bindeled mellem lærernes daglige praksis og den fælles undervisning, der har fokus på praksisnær undervisning. Den praksisnære undervisning tager udgangspunkt i faglige og didaktiske øvelser, som lærerne afprøver med deres egne klasser.

Adjunkt Malis Ravn, der bliver underviser i madkundskab på TEO, uddyber hvordan grupperummene understøtter lærernes daglige praksis og den fælles undervisning: “Det er dér, hvor læringen sker, der hvor de arbejder sammen om temaet og via didaktiske overvejelser, diskuterer, hvordan de kan tilrettelægge undervisningen… De omsætter temaet til konkret undervisning”.

De synkrone og asynkrone læringsrum er online, hvilket fastholder den fleksibilitet, der kendetegner TEO. Lærerne skal ikke på lange køreture for at komme til undervisningsstedet. De kan deltage fra deres arbejdsplads eller deres dagligstue, og de kan komme til at samarbejde med lærere på tværs af skole-, kommune- og landegrænser.

Læringsplatformen - Virtuelle rum til forberedelse og undervisning
Når lærerne logger ind på TEOs læringsplatform, kan de se det synkrone læringsrum, de asynkrone grupperum og alt undervisningsmateriale for deres modul som ikoner. Med et simpelt tryk vælger de, hvor de vil hen. TEOs uddannelsesdesign er enkelt og intuitivt at navigere i, men tilbyder samtidig de muligheder, der kendes fra den almindelige fremmødeundervisning - faktisk tilbyder TEO endnu flere muligheder. Lærernes underviser kan for eksempel vælge at optage elementer af sin undervisning, så den kan ses igen.

I det synkrone læringsrum foregår der fælles undervisning hver tirsdag eftermiddag. Her kan lærerne se deres underviser og underviseren kan se dem. I læringsrummet er det underviseren, der bestemmer, hvordan skærmen ser ud, og hvad lærerne ser. Underviseren har mange muligheder, da skærmen kan deles op i flere vinduer. Det er for eksempel muligt at se powerpoints og underviseren på samme tid.

I de virtuelle grupperum kan studiegrupperne forberede sig, når det passer dem. Det giver dem stor frihed til at tilrettelægge deres egen tid. De har også indflydelse på deres grupperums opbygning, og de kan nemt dele filer, vise videoer, diskutere faglige og didaktiske problemstillinger samt lave fælles refleksion over de øvelser, de afprøver med deres egne klasser.

Skal man være teknisk ekspert for at være TEO-studerende?
Professionshøjskolen Absalon dækker et meget stort og tyndt befolket område.  Derfor er online undervisning blevet en naturlig og vigtig del af uddannelsesstedets udbud. Al den erfaring har gjort, at TEO er blevet en uddannelse, hvor alle kan være med. Jonatan Kolding Karnøe uddyber: “Det er vigtigt for os, at TEO er for alle både fagligt og teknisk. Derfor har vores dygtige digitale afdeling og vores undervisere bestræbt sig på at skabe en intuitiv og brugervenlig platform som alle kan finde rundt på.”. Jonatan Kolding Karnøe fortsætter: “I dag er det nærmest lettere at finde rundt på TEO-platformen end på Facebook.” Han siger dog, at det er en fordel, at de, der tilmelder sig TEO, er åbne over for at optage små film med deres mobil og for at kommunikere med andre over computeren.

TEO starter hold op til sommer i fagene: dansk (4.-10. klasse), engelsk, håndværk og design, kristendomskundskab/religion, madkundskab samt natur og teknologi.

Har TEO fanget din interesse, eller har du bare lyst til at vide mere? Læs mere om TEO her.

Læs mere om online efteruddannnelse i vores to andre artikler:

Stadig behov for kompetenceløft i folkeskolen - særligt i de praktisk-musiske fag

Praksisnær undervisning online - er det muligt?

Cxense Display