Del
Pædagogstuderende udfordrer køn i børnebøger

Pædagogstuderende udfordrer køn i børnebøger

Et projekt om køn, ligestilling og børnebøger, der sætter fokus på køn og mangfoldighed, har fået UCSJ’s pædagogstuderende til at læse og analysere børnebøger med spørgsmålet: Udfordrer eller bekræfter børnebøger traditionelle kønsroller?

I næsten fem måneder har pædagogstuderende fra UCSJ deltaget i et nordisk udviklingsprojekt, hvor de studerende har undersøgt - både ved teoretiske studier og ved undersøgelser i praksis - hvilke dannelsesdiskurser små børn i dagtilbud og skole møder i forhold til køn og ligestilling.

Et mindre snævert kønsbegreb
Studerende på modulet “Køn, seksualitet og mangfoldighed” på tredje semester og studerende i 3. praktik i efteråret 2014, har bl.a. lavet forskellige undersøgelsesprojekter og er kommet med konkrete anbefalinger af nyere dansk børnelitteratur - alt sammen som en aktivitet, der lå ud over deres skemalagte timer og praktik.

- Der er et stærkt politisk og uddannelsespolitisk fokus på køn og ligestilling, og én af pointerne med arbejdet har været at de studerende får viden om, hvordan køn og kønsidentiteter træder frem i de børnebøger, som børn præsenteres for, og som er en del af deres dannelse af kønsidentitet,  fortæller Gitte Riis Hansen, forsknings- og innovationskoordinator på pædagoguddannelsen på UCSJ, og projektleder på projektet om køn, ligestilling og børnebøger i UCSJ.

Populære børnebøger bekræfter traditionelle kønsroller
En gruppe arbejdede f.eks. med de 10 mest udlånte børnebøger på biblioteket til aldersgruppen 1-6 år:

- Her viser det sig, at i mange af de bøger, som børnene møder, er der nogle ret traditionelle kønsroller præsenteret. Et eksempel er Disney-bøger, hvor forsiderne er skarpt markeret til ét bestemt køn i tydelige lyserøde eller lyseblå farver, og hvor portrætteringen af de forskellige køn er meget stereotyp; mænd er store og stærke, modige og tapre, hvorimod kvinder er små, slanke og underdanige, fortæller Gitte Riis Hansen.

Men hvorfor er det så et problem, kunne man spørge?

- I et samfund som vores er det ikke hensigtsmæssigt at sætte en norm op for, hvordan “rigtige” piger og “rigtige” drenge er. Vi har brug for mangfoldighed i et ligestillingsperspektiv - der er mange forskellige måder at være dreng og pige på. Fokus er, at børn bliver set og hørt som de mennesker, de er, og ikke bliver mødt med forventninger om, at man er dreng og pige på en bestemt måde. Børnebøger er en stor del af børnenes hverdag, og når pædagoger skal være opmærksomme på, hvordan vi italesætter køn, så er det også væsentligt, at vi kigger på, hvordan børnebøger socialiserer deres læsere - altså børnene - i forhold til køn, fortæller Gitte Riis Hansen. 

Drengebøger er de bedste
En af de pædagogstuderende undersøgte i en 0. klasse, hvilke bøger børnene valgte, når de selv fik lov at bestemme. Her var en klar opdeling i forhold til køn; pigebøger til pigerne og drengebøger til drengene.

- Men spørger man børnene, hvilke bøger de foretrækker, svarer alle - også pigerne - at de bedst kan lide drengebøgerne, for i drengebøgerne sker der mere og de er mere spændende, fortæller Gitte Riis Hansen. - Det er jo interessant, for hvis pigerne møder kønsstereotype kvinderoller i de bøger de vælger, fordi de er piger, men bedre kan lide drengebøgerne, hvor det er drengene, der er i hovedrollen - hvad har bøgerne så i virkeligheden lært pigerne om at være piger?

Pædagoger skal kigge mere på børnebøger
På baggrund af undersøgelses- og udviklingsprojektet anbefaler de studerende, at man som pædagog forholder sig kritisk til, hvilke børnebøger man læser og tilbyder børn. De studerende anbefaler også, at man vælger nyere børnelitteratur, da der i de nyere bøgere i overvejende grad er langt flere mangfoldige beskrivelser af køn.

- Projektet her har været lidt af en øjenåbner for manges vedkommende - især fordi der ikke er særlig meget bevågenhed omkring dette i pædagogfaglige sammenhænge. Og så kan vi jo konkludere, at det bør der nok være fremover, siger Gitte Riis Hansen.

Projektet om køn, ligestilling og børnebøger i UCSJ er et samarbejde med andre nordiske lande og er støttet af Nordisk Ministerråd. På baggrund af det samlede nordiske projekt, er der udarbejdet en hjemmeside, der bl.a. stiller seks analysestrategier til rådighed for analyse af kønsperspektiverne i børnebøger for børn i alderen 1-6 år. Dertil tilbyder hjemmesiden forskellige perspektiver på arbejdet med køn og ligestilling i dagtilbud og skolen, anmeldelser og anbefalinger af børnebøger samt gode ideer til, hvordan man kan udfordrer traditionelle kønsroller.

- UCSJ’s studerende fra pædagoguddannelsen har bidraget betragteligt til hjemmesidens indhold, og det kan vi være ret stolte af, afslutter Gitte Riis Hansen.

Find hjemmesiden her