Del

Pædagoguddannelsen har brug for en langsigtet investeringsplan

Debatindlæg i Berlingske Tidende
af Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse på Professionshøjskolen Absalon og Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Det er hård kost og en kold klud i hovedet på 17.000 pædagogstuderende landet over, når de skal læse artikler i Berlingske om, at børnene ikke får de pædagoger, som de fortjener. Og der bliver draget paralleller mellem de triste sager om mistrivsel, der har været i fremme i medierne, og kvaliteten af de dimittender, som vi uddanner på professionshøjskolerne.

Pædagoger spiller en helt afgørende rolle i vores velfærdssamfund. Derfor er det også vigtigt at fastslå, at vi skal stille høje krav til de pædagoger, som skal ud og påtage sig et stort ansvar i daginstitutioner, skoler, SFO’er og specialtilbud. Dygtige og nærværende pædagoger kan gøre en verden til forskel for børn og unge.

Nogle vil måske mene, at vi bør se nærmere på adgangen til pædagoguddannelsen. Det kan både handle om karaktergennemsnit – som flere steder er ganske lavt – krav til karakterer i bestemte fag, eller at arbejde med egentlige optagelsessamtaler, hvor motivation og kompetencer kan vurderes på anden vis. Det sidste vil selvsagt kræve en del ressourcer på en uddannelse, der i forvejen er meget underfinansieret i forhold til de forventninger, der helt berettiget er til så vigtigt et fag. Vælger man at stille højere krav til enten karaktergennemsnit eller karakterkrav på udvalgte fag, vil det betyde, at færre studerende vil blive optaget. Det vil samtidig betyde, at der bliver færre uddannede pædagoger i en tid med stigende børnetal og mulige minimumsnormeringer. 

En anden og måske mere farbar vej at gå er derfor at tage alvorligt, at vi har en mangfoldig studenterpopulation. At vi har en breddeuddannelse, hvor pædagogfaglig dygtighed er så meget andet og mere end boglighed og karaktergennemsnit alene. Og så arbejde på at tiltrække flere dygtige og engagerede studerende gennem et attraktivt uddannelsestilbud, hvor studerende får rig lejlighed til at træne og øve pædagogfaglige færdigheder og kompetencer undervejs på studiet. 

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse, og vores pædagogstuderende er en mangfoldig studenterpopulation, som på mange måder afspejler den befolkning, som de skal ud og møde i virkeligheden. Og så er de, som en tidligere undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut tydeligt har vist, kendetegnet ved stor motivation og engagement. Det er helt afgørende, når man skal arbejde med mennesker.

Lige nu er der stort fokus på at øge optaget på pædagoguddannelsen, da man politisk arbejder hen imod at indføre minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Det vil i vores øjne være en oplagt anledning til, at politikerne laver en langsigtet investeringsplan, så pædagoguddannelsen kommer op på en bedre finansiering, der matcher uddannelsesopgaven og fagets store betydning.

Det er et langt og sejt træk at gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv. Vi går mod mindre ungdomsårgange, så det bliver faktisk lidt af en bedrift blot at fastholde søgningen til pædagoguddannelsen. Det er en fælles opgave, hvis vi skal sikre flere dygtigere og motiverede pædagoger til vores velfærdsinstitutioner.

Læs også Danske Professionshøjskolers fælles udspil til pædagoguddannelsen
Seks sigtelinjer, som skal styrke pædagoguddannelsen og sikre, at de nyuddannede pædagoger lever op til behovet for kvalitet i blandt andet daginstitutionerne.

Læs sigtelinjerne som PDF her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon