Del
Palliation handler om at understøtte livet

Palliation handler om at understøtte livet

Holbæk Kommune ønsker at øge kompetencerne hos det palliative frontpersonale. Sammen med Professionshøjskolen Absalon har kommunen udviklet et forløb med fokus på livskvalitet, når borgeren har en livstruende sygdom.

Palliation handler ikke om at dø, men om lindring og om at skabe livskvalitet. I dag lever mange længere med en livstruende sygdom, så derfor er der behov for at tænke længerevarende både i forhold til borgeren og de pårørende. Holbæk Kommune har med penge fra regeringens værdighedsmilliard sat fokus på værdighed i den palliative fase og i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon uddannet 100 medarbejdere i den tværfaglige palliative indsats.

Underviser og tovholder på forløbet i Holbæk Kommune, Mette Falk Brekke, forklarer hvordan palliation er et krydsfelt mellem at leve med en livstruende sygdom og samtidig at bevare håbet.

Som sundhedsprofessionel skal man bl.a. understøtte, at borgeren får mulighed for at have et så aktivt liv som muligt og ønskeligt. For nogen vil det primære være at få lindret fysiske symptomer, for andre kan det være en psykisk smerte, der skal lindres. Noget der kræver andet end medicin. Grundlæggende handler det om at tale med mennesker for at finde ud af, hvilke behov de har.

Mette Falk Brekke

Nyeste viden

Vi tog udgangspunkt i, hvilke opgaver medarbejderne stod med og hvilke behov, de havde for opdatering og udvikling af faglig viden og kompetencer. Absalons vidensmedarbejdere på det palliative område har bidraget med den nyeste viden og tankegangen, der er på området fagligt, forskningsmæssigt og sundhedspolitisk, fortæller hun.

Palliative behov kan opstå i alle faser af et sygdomsforløb, og ikke kun i den terminale fase. Et omdrejningspunkt er at komme ind tidligere i forløbet hos borgere og pårørende, og samtidigt tænke på, at palliation er mere end det fysiske behov. Det er også psykiske, sociale samt eksistentielle/åndelige behov. Omdrejningspunktet ved palliativ indsats er lindring og at fremme livskvalitet, og hvad dét er, er helt individuelt. Hertil understreger Mette, at de pårørende og efterladte ligeledes er en central del af palliation.

Palliation og arbejdet med mennesker er et område, der handler meget om relationer. Og hvordan kan man være professionel og autentisk og stadig passe på sig selv. Vi underviste i det, der hedder ”total smerte”, der omfatter både fysisk, psykisk, social og åndelig smerte.

 

Fire hold

De 100 medarbejdere blev delt i fire hold og mikset fagligt for at sikre samme sprog på tværs, når de efter forløbet skulle arbejde sammen ude i praksis. 15 af dem tog forløbet på diplomniveau med en formel opgave, og de resterende afsluttede forløbet med fremlæggelse af cases fra praksis koblet med den nyerhvervede viden. Det var et ønske fra Holbæk Kommune at deltagerne uanset afslutning, deltog på samme forløb for at sikre ensartet viden hos alle medarbejdere, samt at skabe grobund for nye samarbejdsflader efter endt forløb.

Alle fem faggrupper fra kommunens palliative indsats deltog herunder sygeplejersker, fysioterapeuter, klinisk diætist, social og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere fra både plejecentre og hjemmeplejen.

 

Mindsker distancen

Det har betydet rigtigt meget, at medarbejderne har været sammen og delt refleksioner og holdt det op mod deres praksis. Det mindsker distancen og øger forståelsen for, at der er brug for alle for, at det kan lykkes, siger Mette Falk Brekke, der også roser deltagerne for at være meget dedikerede og anerkendende af hinandens praksis.

De er optaget af at gøre noget godt for borgeren, og at det handler om livskvalitet. Det er tydeligt, at de forstår, at de er fælles om indsatsen. Det har også betydning for respekten for hinandens arbejde. Holbæk Kommune er heldig at have nogle meget engagerede medarbejdere på det her felt. Det kan de være stolte over.

Interesseret?

Tilmeld dig diplommodulet 'Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde'

Her kan du læse om, hvad Holbæk Kommune har fået med fra det palliative uddannelsesforløb

Du kan også læse mere om forskningen på det palliative felt