Del
Ph.d.-nyt: Er der fisk i fiskefrikadeller?

Ph.d.-nyt: Er der fisk i fiskefrikadeller?

Rikke Højers ph.d.-projekt kaster lys på et underbelyst forskningsområde: Børns indtag af fisk, og hvordan det er muligt at fremme børns lyst til at spise fisk.

Lektor og ph.d. Rikke Højer har for nyligt forsvaret sit ph.d.-projekt på Københavns Universitet. Resultater fra afhandlingen viser, at det sociale element er utrolig vigtigt, når det kommer til at prøve nye fødevarer. Særligt i en kobling med praktiske hands-on elementer, hvor børnene selv får lov til at være en del madlavningen og er med til at bestemme.

Jeg fandt, at børn godt kan lide fisk. Observationer og interviews med både børn og lærere viste en tydelig effekt på accepten af fisk

Hvad for en fisk?

En varieret kost og indtag af fisk en del af de syv officielle danske kostanbefalinger, alligevel spiser danske børn i alderen 11 til 13 år kun en tredjedel af den officielt anbefalede mængde fisk. Rikke Højer forklarer, at ikke kun er fisk sundt, da de bidrager med både D-vitamin og omega 3-fedtsyrer, men de har også et højt proteinindhold – og fiskeproteinerne endda letfordøjelige. Dette er vigtigt, fortæller Rikke, da nyere forskning tyder på, at indtag af proteiner fra fisk kan være med til at øge insulinfølsomheden og reducere risikoen for at udvikle risikofaktorer, som øger risikoen for hjerte-karsygdomme. Derfor er der god grund til at fremme børns lyst til at spise fisk, da sunde madvaner etableret i barndommen som oftest føres med ind i voksenlivet.

Overvægt hos danske børn

Rikke Højer valgte emnet for sin ph.d.-afhandling, fordi sundhedsfremmende interventioner, der sigter mod at fremme børns sundhed, er blevet gennemført i en lang årrække. Alligevel er 18% af de 9- til 13-årige danske børn overvægtige, hvilket kan være forbundet med en øget risiko for fedme ind i voksenlivet. Rikke fortæller, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder begge peger på betydningen af uddannelsessystemet som en relevant ramme for sundhedsfremme: Derfor blev et sensorisk-baseret oplevelsesmæssig madlavningskursus den, hun valgte. 

Fem uger med fisk

15 madkundskabsklasser i 5. og 6. klasse fra folkeskoler i Region Sjælland og Region Hovedstaden deltog i projektet. Fem uger i træk arbejdede madkundskabsklasserne med friske hele fisk en gang om ugen. Rikke Højer fortæller, at eleverne lavede både kunsttryk på de friske hele fisk (med japansk trykketeknik, gyotaku), lærte at filetere forskellige fiskearter og selvfølgelig at tilberede fisk – på baggrund af en elev- og lærerbog udviklet i projektet.

Interventionens resultater blev sammenlignet med to kontrolgrupper: 13 klasser uden intervention og 11 klasser, der udelukkende modtog en forelæsning i to lektioner bestående af de samme temaer som hovedgruppen arbejdede med i praksis. Rikke Højer er begejstret for resultaterne:

”Jeg fandt, at børn godt kan lide fisk. Observationer og interviews med både børn og lærere viste en tydelig effekt på accepten af fisk, som resultat af den eksperientielle tilgang. Det blev særligt båret frem af nye færdigheder, praksisfællesskaber og ikke mindst nysgerrighed”.

”Jeg vil gerne understrege, at selvom det ikke var muligt at måle en effekt på ’liking’ og vurdering af, hvor ulækker en fisk er, så var børnenes opfattelse af, hvad fisk er, kategoriseret på én måde før og en anden måde efter, at de havde deltaget og stået ansigt til ansigt med den friske fisk med slim, øjne, tænder og så videre”.

Børnene havde, uddyber forskeren, fået ’omrokeret’ deres opfattelse af, hvad fisk er. Alligevel fremgik det af evalueringen, der blev foretaget med børnene efter madlavningskurset, at 47% var blevet nysgerrige på at smage andre former for fisk, og at 38% af børnene bedre kunne lide fisk efter madlavningskurset

Forskning ind i Absalons grunduddannelse

Der er flere aspekter og ny viden, ud over evidens inden for det sundhedsfremmende arbejde, som kan kanaliseres ind i uddannelsen på Ernæring og sundhed på baggrund af forskningsprojektet, påpeger Rikke Højer.

”Projektet har eksempelvis bidraget til at belyse et hidtil underbelyst forskningsområde: Børns indtag af fisk, og hvordan vi kan arbejde for at fremme sunde madvaner i fremtiden. Men det sætter også fokus på undervisning i videnskabsteori og metode, hvor dette forskningsprojekt netop betoner vigtigheden i, at komplekse områder – som madvaner – belyses fra flere vinkler gennem mixed methods strategier, hvor vi anvender flere metoder til at belyse samme område”. 

FAKTA

Titel: ‘Is there fish in fish cakes?’ - An interdisciplinary inquiry into the influence of a sensory-based experiential cooking course on fish on children’s food literacy and fish-eating behavior.

Dato: Der var ph.d.-forsvar på Københavns Universitet, institut for Fødevarevidenskab den 25.02.2021

Bevillingsgivere: Professionshøjskolen Absalon og Smag for Livet (Nordeafonden).

Projektet er forankret i FoU-miljøet Fødevare- og sundhedsinnovation på Center for Ernæring og Rehabilitering.

Find mere information på UC Viden