Del

Praksisnær undervisning online - er det muligt?

Kan online undervisning i de praktiske fag også være praksisnær? Det korte svar er ja - og det er faktisk netop dét Professionshøjskolen Absalons nye uddannelse TEO - Teacher Education Online - tilbyder.

Skrevet af Signe Veigert.

De, der tilmelder sig TEO, vil møde undervisere med stor erfaring i e-læring. De vil blive kastet ud i praktiske og didaktiske øvelser, som de skal afprøve med deres klasser. Øvelserne giver dem god inspiration til at udvikle nyt undervisningsmateriale.

Praktiske faglige og didaktiske øvelser
Malis Ravn, der er adjunkt og som bliver underviser i madkundskab på TEO, giver et eksempel på en praksisnær opgave: “Et eksempel kunne være en 14 dages forløbsopgave om temaet madkulturhistorie. De skal vælge en periode. Det kunne være vikingetiden eller 50erne. Lærerne skal lave en skitse til et undervisningsforløb, afprøve det og til sidst skrive en rapport eller lave et oplæg om deres periodes madkulturhistorie og køkkenteknologi”. 

Malis Ravn fortsætter: “De kunne også få en øvelse i tilberedningsmetoder og brug af redskaber. Her er relevante refleksioner, hvilke redskaber der skal bruges til hvad, og hvordan man underviser børn i for eksempel at skrælle en gulerod”.

Den praksisnære undervisningsform understreger, at det kun er en fordel, at deltagerne arbejder samtidig med, de tager uddannelsen. De praksisnære øvelser bruges til refleksion i studiegrupperne og i den fælles undervisning.

Malis Ravn lægger også vægt på uddannelsens sociale karakter: ”Der skal være tid til en kop kaffe og fælles sparring. Læreren er måske den eneste på sin skole, der underviser i faget, men læreren er ikke alene. I grupperummene kan de dele filer, links, tips og ideer og i den fælles undervisning giver jeg gode idéer til læremidler, så den enkelte lærer ikke skal samle det hele selv.”

Hun understreger, at: “... delingen af læremidler er vigtig i madkundskab, da der på nuværende tidspunkt næsten ikke er noget materiale online på de digitale platforme”.

Den praksisnære fælles undervisning: filmet fra alle vinkler
Underviserne på TEO benytter mange teknologier til at indfange de forskellige praksisnære øvelser. Underviserne har flere kameraer til rådighed, så de for eksempel kan vise, hvordan man udfører forskellige udskæringer af grøntsager, og hvilke redskaber der er bedst at bruge. De studerende kan følge med i øvelsen via deres skærme. Et kamera følger underviserens bevægelser med fingrene, som hun skærer. Der er også kameraer, der viser underviserens arbejdsbord og underviserens ansigt. Det gør det nemt at følge med i underviserens arbejde. De studerende kan sætte deres bærbare computere op i deres eget køkken, hvorfra de kan lave øvelsen samtidig. Underviseren kan se de studerendes arbejde og løbende give feedback.

Hvorfor vælge TEO?
TEO er det rette valg for de af skolens medarbejdere, som ønsker undervisningskomptetence i et fag. Det er en uddannelse, der giver den enkelte studerende stor frihed til at tilrettelægge sin tid, og en uddannelse hvor der ikke skal bruges tid på unødvendig transport. Den praksisnære undervisningsform understøtter de studerendes udvikling af nyt undervisningsmateriale, og kvalificerer derfor direkte deres daglige undervisning. Selvom uddannelsen er online, er der rum til faglig sparring, deling af materiale og opbygningen af et fagligt fællesskab, der rækker langt ud over den lokale kommunegrænse.

TEO starter hold op til sommer i fagene: dansk (4.-10. klasse), engelsk, håndværk og design, kristendomskundskab/religion, madkundskab samt natur og teknologi.

Har TEO fanget din interesse, eller har du bare lyst til at vide mere? Læs mere om TEO her.

Læs mere om online efteruddannnelse i vores to andre artikler:

Stadig behov for kompetenceløft i folkeskolen - særligt i de praktisk-musiske fag

Online uddannelse - en uddannelsesform i rivende udvikling

Cxense Display