Del
Projekt om sprog i dagtilbud afsluttes med filmfestival

Projekt om sprog i dagtilbud afsluttes med filmfestival

Fire korte film formidler erfaringer og idéer fra projektet "Pædagoger på sprogvisit" om udvikling af sprogarbejdet i daginstitutioner.

Pædagoger fra 10 daginstitutioner har sammen med Nationalt Videncenter for Læsning arbejdet med at udvikle og styrke sprogarbejdet i projektet "Pædagoger på sprogvisit". 

Pædagoger fra daginstitutioner i Lolland Kommune, Bornholm, Hvidovre og Albertslund har været på sprogvisit i en makkerinstitution for at hente idéer og inspiration med hjem til egen institution og ad den vej kvalificere det pædagogiske arbejde med børn og sprog. 

Det er der kommet mange gode tiltag ud af. For eksempel er der arbejdet med at styrke fortællekulturen, at udvikle sprog- og literacyfremmende legeaktiviteter, at finde sprog og skriftsprogselementer i hverdagen, at koble sprog på tværs af læreplanstemaer osv.

Lena Basse og Kirsten Vagn Andersen fra Professionshøjskolen Absalon har deltaget som konsulenter på projektet og har bidraget med observationer og feedback. De to lektorer har også bragt den nyeste viden om tidlig literacy med ind i fælles refleksion og udvikling af institutionens literacypædagogik, som kan være et godt input til de Styrkede Læreplaner.

Som afslutning på projektet inviterer Nationalt Videncenter for Læsning alle interesserede til filmfestival for "Pædagoger på sprogvisit" tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 16-18 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg. 

På festivalen vises fire korte film, som formidler idéer og erfaringer fra projektet. De fire film beskriver fire temaer: 

  • Sprogvisit som metode - hvordan går man på sprogvisit?
  • Sprog og literacy i dagtilbud - hvordan understøtter pædagogerne børns sproglige udvikling gennem aktiviteter og rumindretning?
  • Sprog i hverdagens rutiner - hvorfor er det godt at sætte ord på i hverdagens rutiner?
  • Literacypædagogik og literacypolitik - hvordan kan ledelsen understøtte et fokus på sprog og literacy i dagtilbuddet?

Læs mere og tilmeld dig filmfestivalen.

Besøg projektets hjemmeside. Her kan du blandt andet læse artiklen "Sprogvisitter og literacy-holdige situationer". De fire film bliver tilgængelige på hjemmesiden efter filmfestivalen, og i juni 2018 udkommer et idékatalog fra projektet. 

Lena Basse og Kirsten Vagn Andersen fra diplomuddannelsen i børns sprog har deltaget i projektet. Modul 3: Evaluering, samarbejde og vejledning i forhold til børns sprog starter op i september 2018 på Campus Roskilde. Der er åbent for tilmelding.

 

Læs mere om diplomuddannelsen i børns sprog.