Del

Regional uddannelse skal undersøges globalt

Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt, der i de kommende 15 måneder skal kortlægge de vigtigste internationale erfaringer.

Uddannelseshubs, e-læring, blended learning? Værktøjerne er mange, men hvad virker bedst, og hvordan er erfaringerne rundt om i Verden? På Professionshøjskolen Absalon er der i forvejen stor fokus på at udbrede uddannelse i hele Region Sjælland – samt ikke mindst at gøre det effektivt og hele tiden søge ny viden og nye metoder til løsning af opgaven. Derfor er der mange gode grunde til at lægge et nyt forskningsprojekt på området i Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon.

Centeret har af Uddannelses og Forskningsministeriet netop fået godkendt et forskningsprojektprojekt, der skal undersøge de internationale erfaringer med udbredelse af regional uddannelse. Projektet skal gennemføres under ledelse af Docent og forskningsleder Karsten Gynther, der kommer til at råde over et budget på én mio. kroner, der især skal bruges til at indsamle erfaringer og viden fra udlandet. I den sammenhæng skal udenlandsk litteratur og forskning gennemgås i et review, ligesom der også lægges op til udvalgte besøg i en række af de nærmeste europæiske lande.

Stort sektorprojekt
Der bliver tale om et sektorprojekt med deltagelse af forskere fra mindst to professionshøjskoler og et enkelt erhvervsakademi. Desuden deltager erhvervsakademiernes onlinetilbud ”Smartlearning.dk” i projektet. Sammen skal parterne fordele opgaverne mellem sig og udarbejde et slutdokument med de vigtigste konklusioner. Den afsluttende rapport bliver omdrejningspunktet ved en konference, hvor den danske uddannelsessektor skal drøfte den fremtidige tilrettelæggelse af regional uddannelse. 

Karsten Gynther glæder sig meget over, at Professionshøjskolen Absalon har fået ledelsen af projektet:
”Vi er jo i forvejen meget optagede af at sikre den regionale forsyning af uddannelse, så vi har et rigtigt godt afsæt i vores egen viden på området”, siger Karsten Gynther, der blandt andet peger på, at Absalon i i andre sammenhænge har søgt inspiration i udlandet. Det er blandt andet sket i forbindelse med oprettelse af en uddannelseshub i Nordvestsjælland, der skal gøre det lettere at uddanne sig i området uden dagligt at skulle pendle til regionens store uddannelsesbyer.

”I det projekt fik vi god inspiration fra eksempelvis Sverige, hvor kommunerne har en tradition for at udbyde uddannelse, som slet ikke findes i Danmark. Også i den sammenhæng oplevede vi, at man ikke umiddelbart kan overføre de udenlandske erfaringer, fordi samfundsstrukturen ikke er den samme, og det vil derfor være en del af projektet at vurdere, hvilke udenlandske modeller der bedst matcher strukturen i Danmark”, siger han.

E-læring undersøges
En af de lettest implementerbare løsninger vil typisk være ren e-læring, der først og fremmest kræver en god IT-infrastruktur.
”Vi kommer til at kigge meget på det digitale. Skal man udbyde uddannelsesstationer med videolinks? Skal man have satellit-campusser, som står for en del af undervisningen, mens man skal ind på en større campus også? Og hvordan er erfaringerne i andre lande med 100 procent e-læring og blended learning? Der kommer hele tiden ny viden til, så der vil være en stor vifte af uddannelsesmuligheder, som vi kan tage fat på at undersøge”, siger Karsten Gynther, der også skal afdække de økonomiske forhold omkring de forskellige løsningsmodeller.

”Omkostninger og regionale støtteordninger har stor betydning for, hvad der er realistisk at gennemføre. I Danmark har vi for nylig ændret støttemodellerne, så man får lidt mere for at have spredte campusser, og det bliver interessant at undersøge, hvordan erfaringerne er med dette andre steder”, siger han. 

Med så bredt et forskningsfelt bliver en af de første opgaver at afgrænse og udvælge de lande og de særlige tiltag, som vi i Danmark kan få mest udbytte af at lade os inspirere af. I den sammenhæng får de deltagende uddannelsesinstitutioner stor indflydelse.

”Det bliver op til de deltagende forskningsinstitutioner at lægge et fælles fokus, men det ligger lige for først og fremmest at lade os inspirere af andre europæiske lande, der har ambitioner og samfundsstrukturer, der ligger tæt på den danske”, siger Karsten Gynther, der i forbindelse med projektet regner med, at forskerne vil besøge institutioner i England, Tyskland, Sverige og Norge inden den afsluttende rapport ligger færdig i april 2019.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display