Del
Rekordoptag på professionsuddannelserne i Region Sjælland

Rekordoptag på professionsuddannelserne i Region Sjælland

Fem procent flere ansøgere bliver i 2017 optaget på en professionsuddannelse på University College Sjælland - sammenlignet med det foregående år. Adgangskvotienterne er lidt lavere end sidste år, hvilket blandt andet skyldes flere studiepladser.

Natten mellem torsdag og fredag har 2887 ansøgere modtaget besked om, at de er blevet optaget på en af uddannelserne på University College Sjælland - der på tirsdag formelt set skifter navn til ”Professionshøjskolen Absalon”. Der er tale om et rekordoptag, idet 2737 ansøgere blev optaget i 2016.

Tendenser

Lettere at blive sygeplejerske
I år er der oprettet 100 ekstra pladser på regionens sygeplejerskeuddannelser. Sammen med de 50 ekstra pladser, der blev givet fra og med optaget i 2016, har sygeplejerskeuddannelsen samlet fået et betydeligt stort løft i antal studiepladser. I alt er 619 ansøgere blevet tilbudt plads på regionens sygeplejerskeuddannelser. Som følge af de flere studiepladser er adgangskvotienten faldet. Hvor man sidste år fx skulle have 7,5 i snit på sygeplejerskeuddannelsen med sommerstart på Campus Roskilde, kan man nu komme ind med 6,9.

Populær socialrådgiveruddannelse i Slagelse
Fra 2017 er det for første gang blevet muligt at læse socialrådgiver i Slagelse. Den mulighed er der blevet taget rigtigt godt imod, idet alle uddannelsespladserne er besat. I alt er 92 blevet optaget. Adgangskvotienten på Campus Slagelse med sommerstart er 6,9 - det samme som kræves på uddannelsen på Campus Roskilde.

Ingeniøruddannelse godt i gang
Den første ingeniøruddannelse i Region Sjælland – Diplomingeniør i bioteknologi – har også fået en rigtig flot start, idet hele 46 studerende har fået besked på, at de kan påbegynde deres uddannelse 1. september. Til uddannelsen stilles høje krav til de gymnasiale niveauer i naturvidenskabelige fag. Alle kvalificerede ansøgere er optaget, og der er stadig ledige pladser på de to hold, der bliver på henholdsvis dansk og engelsk.

Flere starter på læreruddannelsen
266 blev i år tilbudt plads på læreruddannelsen - mod 251 i optaget for 2016 – en vækst på seks procent. Uddannelsen har haft en konstant stigning i optagelsen siden 2014. Tallet skal i år ses i lyset af en række nye tiltag, herunder blandt andet oprettelsen af en skolebaseret læreruddannelse, der gør det muligt at søge en uddannelsesstilling i en af de kommuner, der har oprettet uddannelsesstillinger under ordningen. Ved skolebaseret læreruddannelsen modtager man således løn for at arbejde på deltid, ligesom man kan søge SU. Der er fortsat ledige pladser på læreruddannelsen i Roskilde og Vordingborg.

Tilfredshed med optaget

Rektor på University College Sjælland, Camilla Wang, er tilfreds med årets optagelse og glæder sig især over søgningen til den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg, der er den første ingeniøruddannelse i Region Sjælland.

”Det kræver en stor indsats at etablere en helt ny uddannelse, så 46 kvalificerede studerende er mere, end vi havde turdet håbe på. Da vi i 2013 etablerede administrationsbachelor-uddannelsen, var det med 34 studerende, og siden har uddannelsen fået godt fat i de uddannelsessøgende”, siger hun og peger på, at optagelsesgrundlaget til ingeniøruddannelsen er relativt lille på grund af de hårde krav til de naturvidenskabelige fag på gymnasialt niveau.

Camilla Wang ser også positivt på den store interesse, der har været for de ekstra uddannelsespladser på socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

”Der er hårdt brug for flere sygeplejersker og socialrådgivere, så det er rigtigt positivt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har bakket op om at øge antallet af uddannelsespladser i regionen. Det er skønt at se, at så mange unge ønsker at uddanne sig her i regionen, når de får muligheden”, siger hun.

Ligesom tidligere år er der også i 2017 stor fokus på at tiltrække flere lærerstuderende, og derfor er der på UCSJ stor glæde over, at seks procent flere er blevet optaget.

”Vi kan se, at den skolebaserede læreruddannelse har en del af æren for fremgangen, så vi håber, at endnu flere kommuner vil se på den mulighed i de kommende år”, siger Camilla Wang.

Arbejdsmarkedsbehov i fokus
At nogle uddannelser har faldende optag er ifølge rektor Camilla Wang en sund tilpasning.
“Vi styrker optaget på uddannelser med stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet og blandt ansøgerne, mens vi sænker optaget på de uddannelser, hvor behovet eller søgningen er mindre. Samtidig er vi parate til at oprette nye uddannelser, hvor der viser sig et behov, som vi har gjort det med den nye diplomingeniøruddannelse i bioteknologi. Årets optag er derfor et meget positivt skridt i retning af at udvikle Region Sjælland som en stærkere uddannelsesregion”, siger hun.

Stadig ledige pladser
Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser. Det gælder diplomingeniør i bioteknologi, lærer, administrationsbachelor og Leisure Management. Ledige pladser vil kunne ses på UCSJ.DK og søges til og med 8. august.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon