Del
Robotkonference satte fokus på forholdet mellem menneske og teknologi

Robotkonference satte fokus på forholdet mellem menneske og teknologi

UCSJ havde stor tilslutning til sin robotkonferene, der især satte fokus på forholdet mellem menneske og teknologi. Flere arrangementer overvejes i fremtiden.

Den 15/ 12 var forskere, skoleledere, pædagoger, lærere og andre fagfolk samlet til konference på Campus Roskilde om robotter og mennesker. Dagen var en stor succes, og flere deltagere efterlyser allerede flere af samme slags. UCSJ har i flere år beskæftiget sig med den nyeste teknologi, og betragtes af mange som førende indenfor feltet. Derfor er der god grund til at holde øje med arrangementer på UCSJ-hjemmesiden, så du kan sikre dig en plads til fremtidige arrangementer.

Selvom en stor del af UCSJ’s teknologisatsninger handler om praksis og metoder, arbejdes der også meget med eksempelvis etiske spørgsmål i mødet mellem teknologien og mennesket. Det er ikke konsekvent muligt at vedblive med at adskille menneske og teknologi i praksis. Teknologien er ikke noget, man blot kan tilføje hist og her, og så ellers betragte som noget, der ikke har noget med os mennesker at gøre - som noget der lever ved siden af os. Teknologien er blevet en del af os, og vi er blevet en del af den. Teknologien bevirker - selv når den ikke aktivt bruges - at verden mere og mere anskues på en lidt anderledes måde. Det gælder for eksempel den sociale kontakt, som bliver mindre og mindre ”analog”, det gælder relationen mellem menneskets arbejde og det fremstillede produkt, som bliver mere og mere abstrakt. Og det gælder relationen mellem menneske og maskine, som bliver mere og mere intim. Sådanne overvejelser blev meget præcist behandlet af Dorte Marie Søndergaard, Gunver Majgaard og Mikala Hansbøl, der holdt nogle meget roste oplæg på konferencen.

Kontakt vedr. konferencen: 
Brian Degn Mårtensson, bdm@pha.dk, 72481382

Foto: arkiv