Del
Rødovre rykker: En ny pædagogfaglig identitet ser lyset i skolen og i SFO

Rødovre rykker: En ny pædagogfaglig identitet ser lyset i skolen og i SFO

UCSJ og Rødovre Kommune har sammen udviklet en særlig uddannelse til pædagogerne på Valhøj Skole i Rødovre. Uddannelsen skal ruste dem til den nye - og fremtidige - virkelighed i skole og SFO. Projektet skal udbredes til alle pædagoger i Rødovre Kommune i efteråret 2016.

Lørdag d. 9. januar skød pædagoger, konsulenter og ledere i Rødovre uddannelsen ”Pædagogfaglighed i skolen” i gang. Visionen er klar: Der skal skabes en ny pædagogfaglig identitet, så pædagogerne i skole og SFO kan indtage deres nye rolle som pædagogiske didaktikere og læringsledere, der har fokus på børnenes trivsel, læring og dannelse.

Byggeklodser til pædagoger
Uddannelsen varer fra januar til april 2016 og består af forskellige “byggeklodser”, som tilsammen stykker et læringsforløb sammen, der giver pædagogerne den rette balance mellem kursusundervisning, coaching og afprøvning i praksis. 

Undervejs drøfter pædagogerne deres læringspointer i deres pædagog -og lærerteams, på personalemøder og ved løbende erfaringsudveksling. Selve uddannelsen justeres til undervejs i et fleksibelt partnerskab mellem Rødovre Kommune, hvor styregruppen - bestående af ledere, tillidsrepræsentanter, konsulenter og UCSJ - løbende holder møder, korrigerer og videre-designer uddannelsen.
På den måde får man forbedret det pædagogiske arbejde ved at kombinere den eksisterende viden i Rødovre med høj faglighed og innovative løsninger fra UCSJ’s konsulenter.

Evaluering af forløbet
Når projektet afsluttes, skal der evalueres på de undersøgelser, som undervejs er blevet gennemført. Her vil det vise sig, hvordan de effektmål, der er blevet opstillet, er blevet indfriet.
Pædagogerne skal f.eks. svare på, om de har fået en bedre forståelse og mere sikkert greb om deres nye rolle og pædagogfaglige identitet. Desuden skal de svare på, om de bruger de værktøjer, som de har lært på kurserne aktivt, ligesom de skal svare på, hvordan kurserne har haft en effekt på den måde, klasseværelset fungerer.

Men det største succeskriterie er naturligvis, at børnene oplever, at pædagogerne er blevet bedre til at støtte dem til øget trivsel, læring og dannelse.
Når projektet er helt slut, skal det helst give ekko på gangene, at ”det er blevet sjovere og lettere at gå i skole – og vi lærer mere”.

I efteråret 2016 blive projektet udbredt til alle pædagoger i Rødovre Kommunes skoler og SFO.

Kontakt

  • Ulla Krag, specialkonsulent i UCSJ, ulkr@pha.dk, 7248 1389


Foto med tilladelse fra Valhøj Skole