Del

Sæt turbo på lederuddannelsen

Professionshøjskolen Absalon udbyder Diplomuddannelsen i Ledelse i et intenst turboforløb, hvor de studerende får tid til fordybelse og samtidig får unikke muligheder for at danne relationer og opbygge et stærkt netværk.

Færre og kortere perioder, hvor du fastholdes i et intensivt læringsforløb, og hvor du får mulighed for at arbejde fuldt koncentreret i en periode uden afbrydelse, er blevet populært.

Flere af de studerende på diplomuddannelsen i ledelse har efterspurgt intensive læringsforløb. Det fortæller Dorethe Bjergkilde, Adjunkt og ph.d. stud. på Center for Ledelse og Oplevelsesdesign på Professionshøjskolen Absalon. Her har de oprettet intense turboforløb, som giver de studerende en unik mulighed for fordybelse og refleksion.

”Vi kørte forløbet som forsøg i foråret, og det var så stor en succes, at vi nu har oprettet et turbohold på Diplom i Ledelse”, fortæller Dorethe Bjergkilde.

I modsætning til den ordinære diplomuddannelse, som har otte kursusdage fordelt over et helt semester, består turboforløbet af to 3-dages internater med en måneds mellemrum.

Stærke netværk

”Turboforløbet er for de studerende, som ønsker nogle få, men meget intense forløb. De skal være parate til at gå i dybden uden afbrydelser og blive fastholdt i undervisningen og udfordret på deres egen praksis fra morgen til aften”, understreger Dorethe Bjergkilde.

Hun peger på, at de komprimerede turboforløb også giver en anden synergieffekt mellem de studerende, fordi de er tættere sammen på internatet.

”Det giver en helt anden mulighed for at danne stærke netværk, fordi de studerende kommer tættere på hinanden. Og så giver forløbene en særlig mulighed for at fordybe sig og reflektere over den viden, de får på internatet”, siger Dorethe Bjergkilde.

Selv om turboforløbet har mange fordele i forhold til fordybelse og netværk, så understreger Dorethe Bjergkilde, at turboholdet ikke er bedre end de almindelige forløb.

”Det afhænger helt af den enkelte medarbejder og arbejdsplads. Nogle medarbejdere kan ikke undværes i tre dage i træk i 2 perioder, og for andre medarbejdere fungerer det bedre at komme afsted til flere og lidt mindre komprimerede kursusdage. De har måske brug for at arbejdspres og læring fordeles over en længere periode”, påpeger hun.

Faglig og personlig udfordring

En af de studerende, som har prøvet det nye turboforløb, er Jette Selmer. Hun er til daglig afdelingsleder på Byskovskolen i Ringsted og tog i foråret et modul af Diplom i Ledelse på 2x3 dage.

Jette Selmer har tidligere været på almindelige uddannelsesforløb, og her var oplevelsen, at hun ikke havde samme mulighed for at komme i dybden, fordi kursusdagene var kortere og intervallet mellem dagene var større. Hun var derfor ikke i tvivl, da turboholdet blev oprettet.

”På de almindelige forløb synes jeg ikke, at man når helt ned i dybden. Det gør man til gengæld på turboholdet, hvor jeg nærmest følte, at jeg kom ind i et univers af fordybelse, fordi man er helt væk fra arbejdet og hverdagen i tre dage”, fortæller Jette Selmer.

Hun oplevede, at de lange og intense kursusdage fra 9 om morgenen til 21 om aftenen var med til at skabe et fælles rum for de studerende, hvor de både følte tryghed og samtidig turde gå til hinanden.

”Vi kom hurtigt tæt på hinanden, så vi turde udfordre hinanden både fagligt og personligt, og der var fx én, der virkelig gik til mig, men det var fint, for så udvikler man sig”, siger Jette Selmer og tilføjer, at de intense forløb også er med til at skabe nogle tætte bånd mellem deltagerne.

”Det var virkeligt et højt fagligt niveau, så man får selvfølgelig et stærkt fagligt netværk, men man får også nogle tætte personlige relationer, hvor vi taler om hinandens ægtefæller og børn, og på turboholdene tør man også godt sige noget mærkeligt og forkert, fordi vi har et unikt fællesskab”, understreger Jette Selmer.

Praksisnære cases

Diplomuddannelsen i Ledelse henvender sig til formelle ledere eller medarbejdere, der har et fagligt ledelsesansvar. Det er folk, som har ambitioner om at kvalificere egen ledelsespraksis på et teoretisk og metodisk grundlag, der er stærkt forankret i praksis. Diplomuddannelsen tager udgangspunkt i den studerendes hverdag og de udfordringer, som kursisten og arbejdspladsen står overfor.

På en diplomuddannelse i ledelse får den studerende en lang række konkrete redskaber, der gør kursisten i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som leder.

”Som moderne leder skal du kunne agere i en kompleks og foranderlig verden, hvor der stilles mange krav. Kravene til dig som leder vil især omhandle evnen til at lede, understøtte og håndtere medarbejdere og kolleger der arbejder i en organisation, som konstant er under forandring”, påpeger Dorethe Bjergkilde.

Omdrejningspunktet i undervisningen er lederens egen hverdag, som bliver sat i spil på nye måder gennem forskellige metoder og teorier (for eksempel organisationsteori, ledelsesteori, kommunikationsteori og læringsteori).

Læs mere om Diplomuddannelsen i Ledelse her.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon