Del
Samarbejdet mellem HistorieLab og Absalon bærer frugt

Samarbejdet mellem HistorieLab og Absalon bærer frugt

Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, også kaldet HistorieLab, har siden 2017 haft et samarbejde med Lærer- og Pædagoguddannelsen ved Absalon for at udvikle historieundervisning og museums-, kunst- og kulturformidling. Nu er de første projekter realiseret i regi af Pædagoguddannelsen.

Forskningsprojektet 'Lærende Partnerskaber mellem Dagtilbud og Kulturinstitutioner' belyser potentialer og udfordringer ved at etablere partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Konkret undersøger forskningsprojektet samtlige partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner, der blev  støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til nye partnerskaber i 2016-2018. Undersøgelsen bygger dels på en survey, hvor alle støttede partnerskaber indgår, dels på anonymiserede casestudier af tre konkrete partnerskaber i tre sjællandske byer.

Ifølge rapporten ser det pædagogiske personale blandt andet partnerskabet som en adgang til ny kunstnerisk, pædagogisk/didaktisk inspiration og nye relationer til en kulturinstitution. Pædagogerne oplever, at de gennem partnerskabernes legende og æstetiske praksis har fået mulighed for at se helt nye sider af børn med sproglige og sociale udfordringer, der er blomstret op og har vist sig stærke inden for dans og drama. Børnene er dermed i langt højere grad blevet inkluderet i de fælles æstetiske aktiviteter og har udviklet selvtillid. Generelt har alle børn fået inspiration til egne lege og skabende virksomhed, opnået styrket forståelse for kunst og kulturarv og udviklet fantasi, kreativitet og æstetiske formsprog. For kulturformidlere og kunstnere giver partnerskaber mulighed for at styrke kendskabet og relationerne til deres målgrupper og opnå pædagogisk og didaktisk viden.

 

Samtidskunst i børnehøjde

Udviklingsprojektet 'Børn, Kultur og Lærende Partnerskaber' er realiseret sammen med Museum for Samtidskunst i Roskilde og børn og pædagoger fra to dagtilbud i Roskilde. Projektet stiller skarpt på de 4-5 åriges møde med museumsinstitutionen og på pædagogens rolle og funktion i tilknytning til børnenes museumsoplevelser.

På baggrund af filmede observationer og interviews leverer rapporten en analyse og række anbefalinger, herunder ideer til en række praksisrettede tiltag: Undersøgelsen konkluderer eksempelvis,  at samarbejdet mellem pædagoger og museumsformidler med fordel kan tage udgangspunkt i et ’før-under-efter’-perspektiv, hvor pædagogen har hovedansvar for relevante pædagogiske aktiviteter før og efter museumsbesøget, mens museumsformidleren har ansvar for børnenes oplevelser på museet, men hvor de to parter samarbejder om alle tre faser. Rapporten anbefaler også, at formidlingsformerne i højere grad afspejler og imødekommer de små børns naturlige nysgerrighed og fysiske, legende tilgang til læring.

 

FAKTA

Lærende Partnerskaber mellem Dagtilbud og Kulturinstitutioner
Projektteam består af Merete C. Sørensen (projektleder) og Nils Falk Hansen.
>Læs rapporten her

Børn, Kultur og Lærende Partnerskaber
Projektteamet består af Bennyé D. Austring (projektleder), Charlotte Schultz Thers, Martin Hoffmann og Nils Falk Hansen.
>Læs rapporten her