Del

Socialrådgiver om praktikvejlederuddannelse: ”Det er en god investering”

En uddannelse som praktikvejleder forbedrer dine teoretiske såvel som praktiske forudsætninger for at have praktikanter. Ida Frid Darré har taget uddannelsen og ser det som en god investering, der har gjort hende bedre i stand til at klare rollen som praktikvejleder.

Praktik er en vigtig del af uddannelsen som socialrådgiver, og af samme grund spiller praktikvejledernes rolle også en betydelig del i forhold til, hvor godt praktikforløbet bliver. Derfor tilbyder Den Sociale Diplomuddannelse modulet Praktikvejledning for Socialrådgivere, hvor du gennem en kombination af konkret case-arbejde og teoretisk viden får de bedst mulige forudsætninger for at kunne have praktikanter.

Det er helt afgørende for vores uddannelser, at vores studerende kan komme i praktik, og vi vil gerne løfte den opgave, det er at sørge for, at alle føler sig godt klædt på.

 Turid Eikeland, Center for Socialt Arbejde og Forvaltning

For at kunne bruge praktik og praktikvejledning som et værktøj, er du nødt til at kende teorierne, metoderne og redskaberne - og dem bliver du præsenteret for på modulet, der har til hensigt at give inspiration til, hvordan man tilrettelægger, gennemfører og evaluerer et praktikforløb.

Anvendelig viden og kompetente undervisere

Ida Frid Darré arbejder som socialrådgiver på et misbrugspsykiatrisk dagtilbud og har taget modulet. Hun har tidligere haft en studerende i praktik, og mener selv, at hun efter uddannelsen som praktikvejleder nu er blevet endnu bedre klædt på til at have studerende.

Jeg har taget rigtig meget af undervisningen til mig i forhold til den konkrete vejledersituation. Det vi lærte var meget anvendeligt, og vi havde nogle utroligt kompetente undervisere, der selv er forankret i det sociale arbejde. Jeg ser det helt klart som en god investering.

Socialrådgiver Ida Fris Darré

Ud over socialfaglig, psykologisk og læringsteoretisk viden og praksisnære øvelser har kurset også fokus på rollen som vejleder, socialrådgiverrollen og faglige og læringsrelaterede dilemmaer. Og de kvalifikationer mener Turid Eikeland også, kan overføres til andre situationer. Selvom modulets formål er at uddanne socialfaglige medarbejdere til praktikvejledere, er de kompetencer, man får med, i virkeligheden generelle kompetencer, man kan overføre til mange funktioner som leder eller i projektarbejde.

Vi starter nyt modul op den 8. oktober i Roskilde. Du kan læse mere om praktikvejledning for socialrådgivere og tilmelde dig modulet her.

For at se hvilke andre uddannelser, vi tilbyder på det socialfaglige område, kan du klikke her.

Er du ansat i en kommune, har du også mulighed for at søge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000 kr. til efter- og videreuddannelse. Du kan finde mere information og ansøge på deres hjemmeside: www.denkommunalekompetencefond.dk

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display