Del

Stadig behov for kompetenceløft i folkeskolen - særligt i de praktisk-musiske fag

Har I lærere på jeres skole, der har behov for et kompetenceløft? Er det svært at samle efteruddannelseshold lokalt i jeres geografiske område? TEO - Teacher Education Online - er måske svaret for jeres skole.

Skrevet af Signe Veigert.

Behov for kompetenceløft i den danske folkeskole
Fra politisk side er der en målsætning om, at 95% af alle undervisere i folkeskolen i 2025 skal have undervisningskompetence i deres undervisningsfag. På nuværende tidspunkt er små og mellemstore skoler langt fra denne målsætning. I sommeren 2018 var kompetencedækningen nationalt nået 87,6%, men der er store udsving fra kommune til kommune. Særligt tyndt befolkede områder kan have udfordringer med at skaffe nok deltagere til at starte efteruddannelseshold lokalt.

Ny online efteruddannelse samler dansktalende lærere fra hele verden
Professionshøjskolen Absalons nye online efteruddannelse, TEO, kan være et bud på en løsning. TEO tilbyder efteruddannelse til lærere i folkeskolen, dansktalende lærere i Rigsfællesskabet samt dansktalende lærere på skandinaviske og nordiske skoler i hele verden. Med TEO kan lærere fra hele verden gå sammen om at oprette efteruddannelseshold. TEO er for lærere, der er bosat i kommuner med få efteruddannelsestilbud, i udlandet eller som har brug for et efteruddannelsestilbud, der kan tages sideløbende med det daglige arbejde.

Praksisfaglighed bliver en obligatorisk del af udskolingen
I marts 2019 blev en ny lov om styrket praksisfaglighed i folkeskolen vedtaget. Loven medfører, at det fra næste skoleår bliver obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at tage et toårigt praktisk eller musisk valgfag. Det er helt nyt, at de praktisk-musiske fag indgår i beregningsgrundlaget for folkeskolens afgangsprøve. Loven stiller større krav til lærernes faglighed og didaktiske forudsætninger, og for mange lærere vil der være et behov for et kompetenceløft.

Malis Ravn er adjunkt og bliver underviser i madkundskab på TEO. Malis Ravn fortæller, at hun blev kontaktet af en lærer i madkundskab fra Horsens. Læreren skal i det kommende skoleår undervise i madkundskab som valgfag, men har ikke undervisningskompetence i faget. Læreren føler sig ikke helt klædt på til den nye opgave. I Horsens kunne han ikke finde et relevant efteruddannelsestilbud i faget madkundskab, og derfor har han henvendt sig til Malis Ravn for at høre, om TEOs online uddannelse kunne være en mulig løsning. Læreren ønsker sig undervisningskompetence i faget, hvilket netop er, hvad TEO tilbyder.

Det øgede fokus på praktisk-musiske fag har været med til at forme TEOs efteruddannelsestilbud, og TEO udbyder derfor blandt andet madkundskab samt håndværk og design. Uddannelsen er meget fleksibel, kræver ingen transporttid, kan tages sideløbende med det daglige arbejde og løser i høj grad diverse logistiske udfordringer såsom vikardækning. TEOs undervisning er praksisnær, og den enkelte lærer oplever ikke blot at få ny inspiration og læring, men vil også udvikle og afprøve nye undervisningsforløb undervejs.

TEO starter hold op til sommer i fagene: dansk (4.-10. klasse), engelsk, håndværk og design, kristendomskundskab/religion, madkundskab samt natur og teknologi.

Har TEO fanget din interesse, eller har du bare lyst til at vide mere? Læs mere om TEO her.

Læs mere om online efteruddannnelse i vores to andre artikler:

- Online uddannelse - en uddannelsesform i rivende udvikling

- Praksisnær undervisning online - er det muligt?

Cxense Display