Del
Stærkt fagligt samarbejde om ny sorgrådgiveruddannelse

Stærkt fagligt samarbejde om ny sorgrådgiveruddannelse

Professionshøjskolen Absalon og Det Nationale Sorgcenter har i fællesskab udviklet et nyt uddannelsesforløb – sorgrådgiveruddannelsen. Uddannelsesforløbet består af to diplommoduler og bygger på Det Nationale Sorgcenters ekspertviden.

Behovet for, at de velfærdsprofessionelle bliver klædt på til opgaven med sorgrådgivning, er stort. Det estimeres, at ca. 10-15% af alle voksne og ca. 20% af alle børn og unge, der oplever at miste, udvikler komplicerede sorgreaktioner, som kan komme til udtryk i form af mistrivsel med langvarige psykiske og fysiske problemer og forringet livskvalitet.

”Det er vigtigt, at de, der oplever at miste, møder velfærdsprofessionelle, der har kompetencer til at identificere sorgreaktioner og mod til at gå ind i samtalen med barnet, den unge eller den voksne, der har mistet”, siger Birgitte Grube, chefkonsulent i Det Nationale Sorgcenter. ”Det er også vigtigt, at der iværksættes relevant støtte og rådgivning, så det enkelte menneske i sorg får den rette hjælp til at arbejde med sorgen og forebygge, at den ikke bliver fastlåst.” Derfor er Birgitte Grube glad for, at Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med Absalon kan tilbyde det nye praksisnære uddannelsestilbud.

Uddannelsen til sorgrådgiver er for alle velfærdsprofessionelle i Region Sjælland, der arbejder med børn, unge, voksne og ældre i sorg og mistrivsel på grund af alvorlig sygdom hos en nærtstående eller dødsfald. Forventningen er, at den nye sorgrådgiveruddannelse vil resultere i flere uddannede sorgrådgivere, der kan bidrage til forebyggelse af komplicerede sorgforløb hos børn, unge, voksne og ældre.

Om sorgrådgiveruddannelsen

På sorgrådgiveruddannelsen opnår kommende sorgrådgivere kompetencer til at:

  • Rådgive og støtte mennesker med sorgreaktioner i forbindelse med tab, død eller livstruende sygdom
  • Forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
  • Henvise børn, unge, voksne og ældre med komplicerede sorgreaktioner til det rette tilbud
  • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg til andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorgområdet.

Modul 1 - Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis - består af 10 undervisningsdage og tre træningsdage i praksis. Modul 1 afsluttes med en skriftlig prøve.  

Modul 2 - Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden - består af fem undervisningsdage og to træningsdage i praksis. Modul 2 afsluttes med en kort skriftlig aflevering, efterfulgt af  en mundtlig eksamen.