Del
Stort IT-kompetenceløft på seks skoler i Region Sjælland

Stort IT-kompetenceløft på seks skoler i Region Sjælland

Seks skoler i Region Sjælland er for øjeblikket med i en kompetenceudvikling, der skal løfte skolerne i forhold til kompetencer på IT generelt og IT-didaktikken.

På seks skoler i Region Sjælland er konsulenter og undervisere fra Professionshøjskolen Absalon for øjeblikket dybt involveret i et projekt kaldet ”ProfessionsKapacitet. Det er et et landsdækkende udviklingsprojekt med 26 delprojekter på landsplan.
Projektet er støttet af STIL og har blandt andet til formål at udvikle praksisnære og skræddersyede kapacitetsopbyggende forløb, som kan medvirke til at styrke it-didaktisk kompetenceudvikling og løfte it-kompetenceniveauet på skolerne. Projektet gennemføres af professionshøjskolerne  i samarbejde med udvalgte kommuner. 

Forløbene på de seks skoler i Region Sjælland er planlagt i et tæt samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger på skolerne.
Det er et agilt projekt - forstået på den måde, at projekterne løbende tilrettelægges og justeres i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og ledelsen på skolerne samt naturligvis projektets undervisere og  konsulenter, der er involveret fra Absalon.
Der tages i i projekterne udgangspunkt i den struktur og de visioner, der findes i kommunerne allerede, ligesom der ude på skolen tages udgangspunkt i deltagernes årsplaner.
Der er på nuværende tidspunkt planlagt og afholdt  fælles workshops, co-teaching, observation og feedback. Konsulenterne fra Absalon følger med ind i klasseværelset og har fokus på, hvor it og teknologier kan være med til at styrke elevernes læring.
Projekterne evalueres af EVA - blanddt andet med henblik på at samle gode it-kompetenceudviklingsmodeller fra skolerne, som senere kan anvendes i et fremtidige samarbejder med kommunerne og skolerne. 


Følgende projekter er igangsat

Roskilde Kommune
Tjørnegårdsskolen: ”Læringsplatformen som meningsskabende stilladssering i forhold til elevernes læring og dannelse”
Trekronerskolen: ”Digitale kompetencer og it i fagene for pædagogisk praksis”

Vordingborg Kommune
Kulsbjergskolen - tre matrikler: ”Nye teknologier og programmering, teknologiforståelse (Informatik/Computationel thinking)” gennem en særlig indsats for skolepædagogerne.

Ringsted Kommune
Overordnet tema for alle deltagende skoler er ”Cromebook og multimodalitet” – derfra tre perspektiver:
Vigersted skole: 
”IT som faglig løftestang i dansk og matematik”
Campusskolen:
”Udvikling af it-kompetenceudviklingsmodel rettet mod fagligt løft bredt hos eleverne med særligt fokus på effekten hos tosprogede elever”
Dagmarskolen:
”To - lærerordninger som it-kompetenceudviklende praksisfællesskab rettet mod inddragelse af it i undervisningen.

Yderligere oplysninger: Elsebeth Sørensen, CFU-leder eso@pha.dk