Del

Studerende leverer innovation til Roskilde

Hvordan kan man få flere i uddannelse? Og hvordan måler man værdien af sociale indsatser? Studerende fra Næstved har taget udfordringen op og skal torsdag den 12. oktober præsentere deres løsning for 250 mennesker i Roskilde.

Torsdag den 12. oktober mødes 250 mennesker fra en lang række af regionens ledende institutioner og virksomheder for at snakke social innovation i Roskilde. Bag mødet står Foreningen Coro, der arbejder for at skabe udvikling i Region Sjælland og blandt sine medlemmer blandt andet har Roskilde Kommune og Professionshøjskolen Absalon. Dette efterår arbejder foreningen blandt andet med at finde løsninger på FN’s Verdensmål med udgangspunkt i lokale udfordringer. I den forbindelse har studerende fra administrationsbacheloruddannelsen budt ind med to løsningsforslag, der er skrevet i forbindelse med modulet ”Fremtidens offentlige sektor” på femte semester. Forslagene er nu blevet udvalgt til at blive præsenteret på den store finalekonference CoConference.

De to udfordringer er stillet af Roskilde kommune og INSP!, der har bedt om oplæg til spørgsmålene: ”Hvordan får vi flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse” og ”Hvordan dokumenterer vi værdien af sociale indsatser”. 

De udvalgte koncepter skal nu pitches for de 250 mennesker på 3 minutter. Dommerpanelet tildeler – ud over æren – 20.000 kroner til det projekt, der bedst opfylder en række krav til innovationshøjde, implementerbarhed og indflydelse på FNs verdensmål.

FolkePhonen måler resultater
En af udfordringerne er stillet af INSP!, der spørger: Hvordan dokumenterer vi værdien af sociale indsatser. I den sammenhæng har de studerende opfundet en telefonboks, der skal stå inde i medborgerhuset INSP! i Roskilde, hvor brugerne kan gå ind og tilkendegive deres tilfredshed, mening eller fortælle en historie om, hvad INSP! har gjort for dem. De kan også skrive i gæsteborgen, lave en video eller svare på en meningsundersøgelse. Eller de kan simpelthen bare klikke på en smiley som ved udgangen i et supermarked. 

Adjunkt på uddannelsen Jan Nepper Bjerre har som underviser været tæt på forløbet, og han mener, at FolkePhonen er et godt koncept:

”INSP! skal jo indrapportere til Roskilde Kommune, der vil have hardcore rapporter, hvor man kan måle på alt muligt, men det er svært med bløde indsatser. I ”New public management” skal alt kunne måles og vejes, men her peges på, at man både kan måle med eksempelvis smileys og undersøgelser, samtidig med, at man kan opsamle udtalelser og holdninger til INSP!”

Flere i uddannelse
Den anden udfordring gik ud på, hvordan man får flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2016 var det stadig kun 70 procent af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse. En stor udfordring, da det de seneste år er blevet sværere at finde arbejde som ufaglært.

De studerende lægger op til flere parallelle indsatser. Bl.a. er der brug for en indsats i Folkeskolen omkring job og uddannelsesparathed. Konkret foreslås det, at de unge i 8. og 9. klasse får mere information om uddannelser og bliver bedt om at fokusere mere konkret på det gennem eksempelvis opgaver om karrierevalg og livsstil. De studerende peger også på behovet for større fleksibilitet i uddannelsessystemerne. Eksempelvis bør der indføres nye former for mesterlære, der bør være bedre mulighed for at overføre merit mellem uddannelserne. Et sidste forslag går på, at der skal arbejdes med nye skoleformer, hvor man mødes i en ”højskoleagtig ånd”, idet højskolerne er kendte for at modne mennesker på en anderledes måde en de traditionelle uddannelsesinstitutioner.

Jan Nepper-Bjerre synes også, at dette forslag er godt, fordi det forsøger at rumme kompleksiteten:

”De peger på øget fokus på at forberede sig bedre til et liv med en uddannelse i bagagen, og de peger på, at der er brug for fleksible uddannelsesformer, der sikrer, at alle kommer med på vognen. Det er værktøjer, som de fleste kan blive enige om, at der er behov for”.

Læs mere om administrationsbachelorudannelsen

Cxense Display