Del

Studerende og Søren Pind talte om tid til relationer

Tid til relationer og medmenneskelig kontakt blev omdrejningspunktet for diskussion, da Uddannelses og forskningsminister Søren Pind i dag valgte at besøge Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, hvor han mødte studerende på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Ministeren lagde sin vej forbi Slagelse på en rundtur til sektoren og sagde blandt andet, at vi går en tid i møde, hvor relationer bliver vigtigere end nogensinde, fordi automatisering overtager alt det trivielle arbejde. En pointe, som de studerende tog kritisk imod, idet de påpegede, at de årlige besparelser på bl.a. Absalon medfører, at underviserne får mindre og mindre tid til at have en relation, fordi de skal være effektive. Samtidig oplever de studerende i deres praktikophold, at der heller ikke her er tid til den gode og nære relation, som de forbinder med arbejdet som sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.

Teknologi vil hjælpe relationer
Ministeren begrundede besparelserne med, at hans oplevelse er, at den offentlige sektor kun kan tilpasses, hvis den hele tiden ”holdes til ilden”. Han mener, at vi lever i en brydningstid, hvor ny teknologi i første omgang gør vores liv lidt besværligt - som man ser det med eksempelvis den udskældte Sundhedsportalen. Men på sigt vil vi få et samfund med mere tid til den medmenneskelige kontakt.

Fleksible uddannelsesmuligheder  
Ministeren fik et par opgaver med hjem fra studerende, der bad ministeren gøre uddannelsessystemerne mere fleksible. I dag kan visse social og sundhedsassistenter eksempelvis ikke læse videre til sygeplejerske, og en pædagog kan ikke læse til lærer på grund af uddannelsesloftet. Forslagene faldt fint i tråd med Søren Pinds egne visioner for et mere fleksibelt uddannelsessystem, der bør lade sig inspirere af Schweitz, hvor ministeren har erfaret, at der findes et meget tættere samarbejde mellem praksis og uddannelse end i Danmark, og hvor det normalt altid er muligt at bringe sine kompetencer videre til et højere niveau uden bureaukratiske omveje.

Se billeder og video her

 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon