Del

Studerende vil lære udviklingshæmmede om smag

Tre studerende har modtaget 30.000 kroner til et stort projekt, der skal formidle smagsoplevelser til udviklingshæmmede.

Flere måneders spændende oplysningsarbejde på skolerne har givet tre studerende på ernæring og sundhedsuddannelsen lyst til at arbejde endnu mere med emnet. De har nu kastet sig over en ny målgruppe, og vil initiere et projekt, der skal undersøge, om smag også kan give udviklingshæmmede bedre livskvalitet – og bedre sundhed.

De studerende er Mette Dehn, My Bach og Lasse Schwartz, der alle har arbejdet for projekt ”Smag for livet”, og de  får nu 30.000 kroner, som blandt andet skal bruges til at initiere deres projekt.

Projekt ”En smagssag”
Det nye projekt kaldes ”En smagssag” og skal blandt andet indgå i de studerendes bachelorprojekt, der afsluttes i sommeren 2018. Projektet gennemføres som del af et større projekt, ”Et sundt liv” i samarbejde med Landsforeningen LEV, som er en organisation for pårørende til udviklingshæmmede. ”Et sundt liv” har til formål at udvikle et idékatalog, som personale på boenheder kan anvende i arbejdet med at fremme sundheden hos udviklingshæmmede borgere, og i den sammenhæng passer ”EN SMAGSSAG” godt ind.

De studerende skal blandt andet gennemføre en spørgeskemaundersøgelse og tre pilotprojekter. Målet er blandt andet at få mere viden og oplyse både de udviklingshæmmede, personale og pårørende. 

Lever 14 år kortere
Ernæringsstuderende Mette Dehn finder projektet uhyre interessant, og hun glæder sig rigtigt meget til at komme i gang.

”Udviklingshæmmede har generelt store sundhedsproblemer og lever gennemsnitligt 14 år kortere end den gennemsnitlige danske befolkning, så det er meget motiverende at undersøge, hvordan bevidsthed i forhold til smagsoplevelser måske kan hjælpe dem til at leve sundere og længere”, siger Mette Dehn, der tror på, at projektet kan gøre en forskel.

”Smag for livet har jo allerede en stor målgruppe , og på baggrund af forskning der viser, at sundhedsfremmetiltag potentielt virker lige så godt på udviklingshæmmede som på resten af befolkningen, mener vi, at det er relevant, at inddrage udviklingshæmmede i Smag for Livets målgruppe”, siger hun og understreger, at hun ser det som meget vigtigt at få inddraget personalet også.

”Al erfaring viser, at personalets indstilling er helt central, så det er vigtigt for os at komme hele vejen rundt. Her har Landsforeningen LEV også en vigtig rolle at spille, fordi foreningen har så bred en berøringsflade til alle på området”, siger hun. 

Workshops
For at inddrage personale og udviklingshæmmede afholdes blandt andet en række workshops med 6-10 borgere og 1-2 fra personalegruppen pr. workshop. Inden da skal projektgruppen dog også deltage i observationsdage, hvor de skal iagttage deltagerne og tilrette indholdet af workshoppen til det enkelte bosted. I workshoppen arbejdes der med smag på forskellig vis: Grundsmage, tekstur og sensorik for at skærpe deltagernes bevidsthed om egne præferencer. I forløbet opsamles en lang række erfaringer, såsom hvorvidt deltagerne kan huske grundsmagene, om de kan indgå i en debat om deres præferencer og meget andet. Naturligvis arbejdes også konkret med at tilsmage mad f.eks. tomatsauce, som er nem at arbejde med i forhold til grundsmage.

Smag på insekter
Som en del af projektet skal projektgruppen også være med to dage på Sølund Festival, som er en festival målrettet udviklingshæmmede. Her vil der være et smags-telt, hvor festivalgæsterne bl.a. kan opleve meget af materialet fra ”Smag for livet” såsom mulighed for at smage forskellige råvarer, insekter og meget andet. Endelig deltager projektgruppen på en konference om sundhed hos udviklingshæmmede arrangeret af ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund i 2018 (Konferencen er rykket til 2018)

Projektet skal afsluttes med bl.a. en rapport, idéer og inspiration til et smagekit samt forskellige artikler. Endelig er det tanken, at resultaterne skal fremlægges i ”Smag for livet”-regi – eksempelvis på konferencer i foråret 2018.

Læs mere om Ernæring og Sundhedsuddannelsen, som du også kan besøge ved ÅBENT HUS i uge 23, her

Billedet forestiller Mette Dehn. Foto: Daniel Brøns 

Cxense Display