Del
Styrkebaseret pædagogik i børnehaveklassen

Styrkebaseret pædagogik i børnehaveklassen

Styrkebaseret pædagogik starter i indskolingen, hvor der arbejdes med barnets livsduelighed og personlige karakterstyrker.

Afsæt i positiv psykologi

Mange skoler har glæde af at anvende styrkebaseret pædagogik i hverdagen.

Den styrkebaserede pædagogik bygger på en anerkendende tilgang til elevens potentiale. Den tager afsæt i positivpsykologiens grundsten – de 24 styrker, hvor der arbejdes med barnets livsduelighed og personlige karakterstyrker.

En styrke er et personligt karaktertræk, der træder frem i forskellige situationer over tid - i modsætning til talenter, som er "mere medfødte" end styrker. Talenter er forholdsvis automatiske og er noget, man har eller ikke har. De personlige styrker er noget, vi alle har, og som med beslutsomhed og viljestyrke kan udvikles for den enkelte.

Synliggør styrker i faglige og sociale aktiviteter

Det handler om at synliggøre over for eleverne, hvilke styrker der skal bringes i spil i de forskellige faglige og sociale aktiviteter, der er planlagt i forhold til årsplaner, elevplaner og klassens sociale liv.

Når der sættes fokus på de personlige styrker, tvinges vi til at se på alt det, vi og eleverne kan - frem for alt det, der er svært og til tider umuligt, men det er ikke meningen, at der skal opfindes nye faglige aktiviteter i forhold til undervisningen.

12 styrker i børnehaveklassen

I børnehaveklassen kan man f.eks. udvælge 12 styrker:

I arbejdet kan lokalsamfundet inddrages, f.eks. en fængselsbetjent, kørelærer, kunstner, hypnotisør samt præsten, sundhedsplejersken, politibetjenten og en daginstitution.

Der kan anvendes billedbøger, film og historier til at sætte fokus på de enkelte styrker.

Litteratur om styrkebaseret pædagogik

Har du lyst til at vide mere om styrkebaseret pædagogik, kan du låne bogen Postiv psykologi og styrketræning fra Informationssamlingen.

Du kan også hente ressourcer på sitet grybastiansen.dk.

Billedbøger i styrkebaseret undervisning

Der er lavet en litteraturliste med inspiration til at inddrage billedbøger i arbejdet med styrkebaseret undervisning af konsulent Susanne Alsing, UCL. Nogle af bøgerne kan du låne i CFU's samlinger. Øvrige titler kan lånes på folkebiblioteket.

Hent litteraturlisten her (pdf).