Del

Styrket samarbejde med pårørende til mennesker med autisme

Center for Pædagogik og Autisme Center Vestsjælland er gået sammen om et projekt, der skal undersøge og styrke samarbejdet mellem personale og pårørende til unge og voksne. Fokus er at skabe de bedst mulige betingelser for de unge og voksne borgeres trivsel og udvikling.

Det har afgørende betydning for trivsel og udvikling hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne, at der er et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle på bo- og opholdsstederne på den ene side og borgerens pårørende på den anden side. 

Med et velfungerende samarbejde skabes der et fundament for øget trivsel og tryghed for både borgerne, deres pårørende og de fagprofessionelle. Nye teknologier, ændringer i roller og ansvar mellem personale og pårørende og nye pædagogiske tilgange skal indgå i samarbejdet. Målet er at tilføre viden og kompetence til både de fagprofessionelle og de pårørende. På den måde bliver deltagerne klogere på, hvad der skal til og hvilke kompetencer, der skal udvikles for at styrke samarbejdet.

 

- På baggrund af de erfaringer og den viden, vi producerer ved de samskabende processer i workshops skal vi udvikle et efter – og videreuddannelsesforløb, der på sigt skal udbydes til pædagogisk personale, der arbejder på bo –og opholdssteder.

 

På sigt skal erfaringerne bruges til at uddanne pædagogisk personale, der arbejder på bo –og opholdssteder, så de bliver bedre rustet til at samarbejde med pårørende og skabe et godt samarbejdsmiljø.

 

Online-kursus til pårørende 

Specialkonsulent Gitte Riis Hansen fra Absalon forklarer, hvordan samarbejdet på sigt vil danne grobund for efteruddannelse af fagprofessionelle:


- På baggrund af de erfaringer og den viden, vi producerer ved de samskabende processer i workshops skal vi udvikle et efter – og videreuddannelsesforløb, der på sigt skal udbydes til pædagogisk personale, der arbejder på bo –og opholdssteder.

Gitte Riis Hansen forklarer, at projektet desuden skal udvikle et online open source kursus for pårørende som et bud på at anvende digitalisering til at understøtte og kvalificere samarbejdet.

 

 

FAKTA
Projektet er støttet af Uddannelses – og forskningsministeriets VEU midler og starter forår 2019.
Vi forventer at kunne udbyde kurser for både fagprofessionelle og pårørende ved udgangen af 2020.

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Gitte Riis Hansen, Absalon: tlf. 72482055, mail: grh@pha.dk

Foto: Laila Versemann

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display