Del

Succesrigt områdeløft på samskabelsesdag

Erfaringerne fra den succerige områdefornylese i Fuglebjerg kvarteret i København bliver et af de interessante konkrete projekter, man kan blive klogere på ved den anden temadag om samskabelse, som UCSJ arrangerer i 2017. Denne gang handler det især om, hvordan man aktiverer de forskellige aktører i processen.

Hvordan får vi borgerne med? Hvordan får vi kommunen med? Hvordan får vi virksomhederne med? Det er nogle af de spørgsmål, der melder sig på banen, når man skal samskabe. I slutningen af august byder UCSJ indenfor til en temadag med flere konkrete eksempler på, hvordan man griber problematikken an.

Blandt andet kan man møde Iben Nova Rask, der har været projektleder i projektet ’Opdrift’. Et projekt, der handler om områdefornyelse i Fuglebjerg-kvarteret, hvor hun har samarbejdet med borgere, kreative iværksættere og sociale aktører for at styrke en lokal og social kultur i områdets erhvervsliv. 

Det er lykkedes at etablere mere end ti lokale partnerskaber ved at udvikle forretningsmodeller, der indtænker kvarteret og tester prototyper på kvarterets gader og stræder. 

Forretningskoncepterne bevæger sig på tværs af kultur og fritidsliv, tech miljø, sociale fællesskaber og grøn by - og det har engageret aktører, der har skabt cirkulær økonomi, socialøkonomi og oplevelsesøkonomi – og udviklet helt nye forretningsmodeller. 

Iben Nova Rask fortæller nærmere om den bagvedliggende strategi og om betydningen af den lokale forankring. Hun vil også redegøre nærmere for flere af projektets indsatser. Eksempelvis omkring, hvordan Kirkens Herberg og TagTomat har styrket udsatte borgeres mulighed for at bidrage positivt til kvarteret. Endelig vil hun fortælle, hvordan projektet har udviklet og tilpasset sine metoder for at nå i mål med gode resultater, ligesom hun vil udfolde, hvad der skal ske, når Områdefornyelse vælger at give stafetten til kvarterets aktører.

Forskningsperspektiver
På dagen kan du også møde Annika Agger, der er ph.d. og lektor på RUC. Hun vil fortælle om, hvilke særlige forhold, der er vigtige at være opmærksom på, når man ikke blot vil inddrage borgerne, men også mange forskellige ”omverdensaktører”. Mange af disse aktører er professionelle med forskellige dagsordner og ressourcer. Annika Agger tager afsæt i en række begreber f.eks. ”collaborative advantage” og ”public value”, og hun kommer med forskningsperspektiver på, hvorledes man mobiliserer fremdrift og dynamik i samskabelsesprocesser. Derudover præsenterer hun en række empiriske pointer fra et nyligt afsluttet projekt ’Fællesskaber i forandring – nye metoder til at forstå og facilitere fællesskaber’.

Inspiration
Nøgleord for UCSJ-temadagene er ”aktiv deltagelse”, ”erfaringsudveksling” og ”networking”. De to indlæg vil på temadagen bliver derfor brugt som inspiration til deltagerne, der vil få tid til at debattere i grupper og drøfte, hvordan de kan bruge de to indlæg til selv at udvikle deres egen samskabelse. På den måde engagerer de forskellige deltagere også hinanden og får konkret input med hjem. Allerede på den første temadag blev der dannet mange nye netværk, og flere af deltagerne planlægger at bruge temadagene til at udvikle netværk og knytte kontakter til fremtidige samarbejder. 

Temadagen ”Nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer - deltagelse og fælles ejerskab til et samskabende mind-set” er anden temadag under fire i samskabelsestemaet, der afholdes i 2017. 

Det foregår Torsdag den 31. august kl. 9-15 på UCSJ Campus Roskilde. Læs mere

Studerende leverer innovation til Roskilde
Hvordan kan man få flere i uddannelse? Og hvordan måler man værdien af sociale indsatser? Studerende fra Næstved har taget udfordringen op og skal…
Udenlandske politikere vil lære af den danske læreruddannelse
Det flamske parlament påtænker at reformere læreruddannelsen i Belgien. I den forbindelse besøger parlamentets uddannelsesudvalg læreruddannelsen i…
Konference om nye borgeres veje til beskæftigelse
Endnu en konference, endnu en dag ud af en travl kalender – er der virkelig en grund til det? JA, siger Daniel Bojsen, direktør for området Sundhed…
Præsenter jeres projekt på Danmarks Læringsfestival
Få 4 m2 gratis til at dele jeres spændende projekter med festivalens besøgende under overskriften "På sporet af den gode udvikling".
Roskilde bliver centrum for innovation i folkeskolen
Professionshøjskolen Absalon er blevet deltager i den danske del af to EU-projekter om entreprenørskab på folkeskoleområdet. Det handler blandt andet…
Cxense Display