Del

Synergi i brobygning for gymnasieelever og UCSJ-studerende

Når gymnasieelever kommer til UCSJ for at lære om videregående uddannelse, giver det også lærerstuderende og sygeplejerskestuderende mulighed for at prøve deres egne kompetencer. Det viste et brobygningsbesøg på UCSJ i Roskilde den 1. maj.

Det blev et spændende møde for både gymnasieelever og UCSJ-studerende, da to 2.g. klasser fra Midtsjællands Gymnasium den 1. maj 2017 havde brobygningsdag på Campus Roskilde. De to klasser blev på dagen undervist af lærerstuderende og sundhedsstuderende på UCSJ. Eleverne fik således både træning i at undervise,  øvelse i at forklare fagligt stof og ny faglig indsigt, som de kan bruge i deres uddannelse, samtidig med, at de fik en dybere viden og forståelse for, hvad det vil sige at læse på UCSJ. 

Det faglige tema for dagen var hjertet og kredsløbet, og derfor skulle gymnasieeleverne blandt andet prøve praktisk sundhedsarbejde og lægge elektroder rigtigt for at måle EKG. De fik også mulighed for – i samarbejde med sygeplejerskestuderende – at undersøge grisehjerter. Endelig blev deres kondital og smidighed testet under grundig instruktion ved lærerstuderende, der netop skulle bruge dette som en praktisk øvelse i forbindelse med deres undervisning i faget Idræt. 

Også gymnasieeleverne havde forberedt sig hjemmefra, så forløbet kunne indgå i deres opgaveløsning på gymnasiet. 

Dagen var krævende for gymnasieeleverne, der blev presset i konditionstesten, ligesom enkelte havde det svært med at håndtere de blodige grisehjerter. Men konditionstesten blev klaret, og alle grisehjerter blev drøftet og undersøgt under fuld opmærksomhed fra gæsternes side. 

I løbet af dagen blev der naturligvis også god mulighed for at spørge ind til uddannelserne, og konkret fik gymnasieleverne også en præsentation af læreruddannelsen fra studentervejlederne med. Stor betydning for dagen var også det sociale, idet gymnasieeleverne fik mulighed for at møde studerende fra UCSJ, der kunne fortælle om deres hverdag og deres oplevelser med uddannelserne, og de fik et indtryk af uddannelsesstedet og professionsuddannelsernes faglighed. 

Så da dagen var slut - og eleverne fyldt med indtryk - tilkendegav flere, at de nu seriøst overvejer at læse til lærer eller sygeplejerske. Et mere velorienteret uddannelsesvalg venter forude.

UC-samarbejde på KL's Børne & Unge topmøde
Eksperter fra alle professionshøjskoler arbejder i år sammen på den samme stand på KL’s Børne & Unge topmøde i Aalborg.
Fokuseret feedback i fremmedsprog
Læs sprogkonsulent Ulla Krogsgaards artikel om, hvordan fokuseret feedback undervejs i elevernes arbejdsproces kan motivere eleverne og hjælpe dem…
Dinosaur-app fik Profprisen
En idé til en app, der kan gøre det sjovere og mere lærerigt at besøge den kommende dinosaurskov i Knuthenborg Safaripark vandt i sidste uge…
Regional uddannelse skal undersøges globalt
Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt,…
Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180…
Cxense Display