Del

Tilpasninger på Absalon

Absalons bestyrelse har netop godkendt budgettet for 2019. For at få balance i budgettet i 2019 og de kommende år, er det nødvendigt at gennemføre besparelser, der vil medføre afskedigelser på Absalon i 2019.

I 2019 er der tale om en reduktion på ca. 35 årsværk, hvoraf op mod ca. 30 årsværk vil ske via afskedigelser. Antallet af afskedigelser søges begrænset ved brug af frivillige fratrædelser eller omplacering af medarbejdere i ledige stillinger, hvor det er muligt. Ud over personalereduktionerne gennemføres forskellige mindre tiltag for at komme helt i mål med et budget i balance.

Årsagen til besparelserne er faldende indtægter på grund af færre studerende på Absalons ernærings- og sundhedsuddannelse. Det nuværende antal studiepladser er for højt i forhold til andre regioner, hvor uddannelsen tilbydes. Samlet set er der derfor behov for at tilpasse uddannelsen til efterspørgsel og beskæftigelsesmuligheder. Samtidig er det nødvendigt at tilpasse Absalons udgifter til regeringens besparelser på uddannelsesområdet med det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 % årligt.

Der er derfor varslet afskedigelser i Center for Skole og Læring, på ernærings- og sundhedsuddannelsen i Center for Ernæring og Rehabilitering samt i Absalons administration. I 2019 er der tale om en reduktion på cirka 35 årsværk, hvoraf det forventes, at op mod 30 årsværk vil ske via afskedigelser. Der vil blive arbejdet på at begrænse antallet af afskedigelser ved brug af frivillige ordninger.

”Det er meget trist at skulle varsle afskedigelser af gode kolleger. Men vi må udvise den økonomiske ansvarlighed, der skal til for at tilpasse organisationen, så vi står bedst muligt rustet økonomisk de kommende år”, siger Camilla Wang, rektor på Absalon.

Kontaktperson: Rektor Camilla Wang, tlf. 7248 1044

 

 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display