Del
To nye docenter i Center for pædagogik

To nye docenter i Center for pædagogik

To forskningsprofiler vil efter sommerferien indgå som docenter i arbejdet med forskning under Center for Pædagogik på University College Sjælland. De har begge solid erfaring med forskning og samarbejde tæt på praksis og på tværs af sektorer.

Om Pia Thomsen
Den 45-årige Pia Thomsen er blandt meget andet en af pionererne inden for børnesprogsforskning i Danmark. Hun kommer fra en stilling som lektor ved Syddansk Universitet, hvor hun siden år 2000 har arbejdet med børns sociale, kognitive, typiske og atypiske sproglige udvikling. Hun har gennem det sidste årti parallelt med sin forskning arbejdet intenst med rådgivning, sparring og udvikling sammen med bl.a. regioner, kommuner og dagtilbud. Dermed har hun en solid erfaring fra praksis, som hun ønsker at trække med ind i forskningen.

Pia Thomsen har flere års erfaring med både kvantitativ og kvalitativ forskning, vejledning og projektledelse samt undervisning og formidling. Hun arbejder ud fra et relationelt social-konstruktivt perspektiv, hvor individets læring grundlæggende forstås som samskabelsesprocesser med omgivelserne.  

I sit arbejde har hun stor fokus på de centrale faktorer, der sikrer børns udvikling og trivsel, heriblandt ikke mindst betydningen af leg samt vigtigheden af den vedvarende opmærksomhed børnene imellem - og mellem børn og voksne.

Et andet fokusområde for Pia Thomsen er indsatser rettet mod forældre og børn i udsatte positioner, forældre og børns forventninger til sig selv og hinanden - samt praksisnære indsatser i dagtilbud. I den sammenhæng har hun stor fokus på faglig ledelse og udvikling af relationskompetencer. 

Pia Thomsen her en meget praksisnær tilgang til forskning, der gerne skal være direkte omsættelig og anvendelig og et godt afsæt for at skabe praksisbaseret evidens. Hun lægger desuden stor vægt på, at praktikere og studerende skal inddrages og være medskabe i udviklingsprocesserne. 

Pia Thomsen er uddannet cand.mag. i fransk og nordisk og Ph.d. fra 2011. På Syddansk Universitet har hun arbejdet som lektor og mangeårig studieleder. Hun har været tilknyttet uddannelserne i Audiologopædi og Interkulturel pædagogik, som hun har været med til at starte op og udvikle fra bunden.

Pia Thomsen tiltræder som docent i Center for Pædagogik den 1. oktober 2017 

Om Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt
Den 39-årige ph.d. Lene S. K. Schmidt har en solid pædagogisk forskningsprofil og indgående kendskab til pædagogens profession og praksisfelt i både en nordisk og dansk kontekst. Hun er ansat som lektor i Center for Pædagogik i UCSJ, hvor hun har bidraget til og ledet forskning og udviklingsarbejder - særligt med fokus på relationer mellem politik og praksisformer. 

Lene S. K. Schmidt har især forsket i politiske tiltag for barndomsområdet, og hvordan praksis udvikler sig under skiftende omstændigheder. Hun har således bl.a. forsket i politik og praksis i sprogtiltag for børn, tværprofessionelle samarbejder, pædagogisk arbejde i skolen og forældresamarbejde. Et tilbagevende fokusområde er pædagogers, forældres og børns hverdagsliv og deres kropslige meningsskabelse og interaktioner i institutioner.

Lene S. K. Schmidt har lang erfaring med at tilrettelægge og udvikle uddannelse og undervisning inden for det pædagogiske område. Hun er optaget af at bidrage til at udvikle de studerendes videns- og læringsmiljøer, ligesom at hun har arbejdet med at udvikle studie- og deltagelsesformer for studerende. Desuden har hun arbejdet kommunalt med videns- og udviklingsopgaver i forhold til skole- og fritidsområdet med inddragelse af ledere og pædagoger.

Lene S. K. Schmidt har stor erfaring i at arbejde med tværsektorielle projekter med mange forskellige interessenter og faggrupper. Hun lægger især vægt på betydningen af at udvikle praksis i samspil med de særlige omstændigheder, der gælder geografisk, kulturelt og praktisk, så udviklingsprocesser forankres lokalt og opleves som meningsfulde for deltagerne.

Lene S. K. Schmidt blev ph.d. i 2014 og har en cand.mag. i pædagogik fra KU. Siden 2014 har hun været ansat i UCSJ i tilknytning til pædagoguddannelsen med forsknings- og udviklingsopgaver. Inden det var hun bl.a. ansat ved KU i afdelingen for pædagogik samt i et sekretariat for et nordisk ekspertudvalg inden for dagtilbudsområdet. Hun er bosiddende i København på Nørrebro. 

Lene S. K. Schmidt tiltræder som docent i Center for Pædagogik 1. august 2017