Del

Tværfaglig konference sætter fokus på børns motorik og udvikling

Sammenhængen mellem motorik, trivsel og indlæring er velkendt, men der mangler kurser og udviklingsmuligheder for de fagprofessionelle, der arbejder med emnet. Nu vil University College Sjælland etablere en konference, der kan engagere fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, pædagoger sundhedsplejersker, læger samt skolepsykologer.

Motoriske screeninger er obligatoriske i Folkeskolen, og det har sat undervisningssystemet under pres, fordi der mangler viden og kompetencer på området. Samtidig er der intet krav om, at de fagprofessionelle skal efteruddannes. Derfor har University College Sjælland nu besluttet at tage ansvar for udviklingen på området. Det første initiativ bliver taget ved en stor, tværfaglig konference, der skal aktivere praksisfeltet over to dage. Den første dag bliver en tværfaglig dag med deltagelse af både lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle, mens den anden dag har et særligt behandlingsperspektiv.

Se program og tilmeld dig konferencen


Førende ekspertise

Konferencen er en hjertesag for børnefysioterapeut Helle Stegger, der er specialfysioterapeut i pædiatri og redaktør til fagbogen Pædiatrisk Fysioterapi, som er en del af pensum på fysioterapeutuddannelsen. Hun underviser og forsker på UCSJ og har i mange år arbejdet med emnet i både Danmark og udlandet. Hun oplever, at der mangler fokus på betydningen af motorisk udvikling i Danmark:
”Selvom motoriske screeninger har været obligatoriske mange år, er der ingen systematisk uddannelse og efteruddannelse på området, og det medfører, at mange elever ikke modtager den screening og den undervisning, der kan hjælpe dem, der har problemer”, siger hun

Motorik afgørende
At motorikken er af helt afgørende betydning er dokumenteret i flere undersøgelser, der viser, at motorisk udfordrede børn klarer sig  bedre i skolen, hvis de får den rette forståelse, behandling og træning.
”Det er i virkeligheden relativt let at sætte ind med træning af børnene, men det kræver at barnets problemstilling undersøges.  Børn er meget motiverede for at arbejde med deres motorik, fordi de ser det som en leg. At stimulere og udvikle børnenes motorik har betydning for deres læreprocesser, både fagligt og socialt”, siger hun

Eksperter fra ind- og udland
Det budskab er vigtig at få udbredt, og derfor har konferencen inviteret nogle af de førende specialister til Danmark for at formidle deres viden. Ud over Helle Stegger bidrager en række andre danske eksperter. Fra Sverige bidrager Jenny Weibull, der er meget anerkendt for sin viden om neuropsykiatri og børnehabilitering. Hun arbejder blandt andet ud fra den såkaldte ESSENCE-undersøgelse, der lægger op til, at flere faggrupper skal inddrages for at støtte tidligt op om udvikling af børnenes motoriske færdigheder.
En anden eftertragtet oplægsholder på konferencen er fysioterapeuten Kirsten Bundgaard som har speciale i ASF og ADHD. Kirsten har netop modtaget ’Autismeprisen 2017’ og står bag flere bøger bl.a. ”Funktionsforstyrrelser - krop og læring” og ”Når kroppen lærer”.
Praktiserende børneergoterapeut Connie Nissen, der er aktuel med bogen Sansemotorik og samspil - forstå børn som er svære at forstå bidrager ligeledes på konferencen. Connie Nissen har lang og anerkendt erfaring i sansemotorisk træning af børn og har de seneste år arbejdet med børn og voksnes relationer.

Udfordringerne vokser
Lige nu vokser udfordringerne, idet antallet af motorisk og kognitivt udfordrede børn vokser. Det samme er tilfældet med antallet af børn med udfordringer som angst, autisme, ADHD eller stress. Skolerne er derfor presset på flere måder og har brug for at få mere viden, når de skal hjælpe børn.
Helle Stegger ser det derfor som helt afgørende, at øge ekspertisen og forbedre det tværfaglige samarbejde:
”Lige nu er der stor interesse omkring konferencen, så jeg håber, at der kommer mange forskellige faggrupper, så vi kan opnå den faglige udveksling, der er et af formålene med konferencen”, siger Helle Stegger, der mener, at et højt fagligt niveau er vigtigt for alle faggrupperne:
”Når sundhedsplejersken, fysioterapeuten eller en anden fagprofessionel har foretaget en motorisk screening, så er det afgørende, at der omkring barnet er en tværprofessionel forståelse af betydningen for udvikling af motorikken, og at man har værktøjer til at støtte op. Så den forstærkede fokus hos UCSJ er et skridt i den rigtige retning”, siger hun og fortæller, at UCSJ arbejder videre med at forstærke sin indsats på området og gerne fremadrettet udbyder specifikke kurser på området.

Stærkt fagligt niveau nødvendigt
”Der er brug for meget mere fokus på motorikken end vi oplever i dag, så det er rigtigt positivt, at fysioterapeutuddannelsen hos UCSJ nu har taget initiativ til at skabe et stærkt fagligt miljø, der udvikler og rådgiver i praksis og som tager de nødvendige initiativer for at øge den faglige viden gennem forskning, efteruddannelse og andre initiativer”.

Læs mere om konferencen her 

 

Cxense Display