Del
UCSJ med i ny bog om aktionsforskning i Skandinavien

UCSJ med i ny bog om aktionsforskning i Skandinavien

Den 9. november udkommer en ny bog om aktionsforskning i Skandinavien med bidrag fra UCSJ.

”Action Research for Democracy. New Ideas and Perspectives from Scandinavia,” er navnet på bogen, der udkommer ved det anerkendte internationale forlag ”Routledge”. Bogen er redigeret af Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen & Nadarajah Sriskandarajah, og indeholder bidrag fra Signe Hvid Thingstrup, der er adjunkt i UCSJ. Hun har skrevet et kapitel om aktionsforskning med lærere - om multikulturel pædagogik i folkeskolen. 

Bogen er en antologi, der samler perspektiver fra Danmark, Sverige og Norge og diskuterer, om de skandinaviske velfærds- og demokratitraditioner kan bidrage med noget særligt til aktionsforskningen. Antologiens kapitler bygger på en særlig forståelse af aktionsforskning som en forskningstradition, der ikke bare handler om at skabe udvikling og innovation, men som har en særlig mulighed for og forpligtelse på at arbejde for demokrati i velfærdsinstitutioner, på arbejdspladser, i lokalsamfund osv. På den måde bidrager bogen med en interessant og vigtig kvalificering af diskussionen om en forskningstradition, der har vundet stor udbredelse de senere år, men som fortolkes på mange forskellige måder. 

Bogen omfatter to dele: Første del sætter fokus på forskellige velfærdsstatslige institutioner (fx daginstitutioner, folkeskole og læreruddannelse) - og på hvordan aktionsforskning kan bidrage til forståelsen og udviklingen af disse. Anden del af antologien sætter fokus på viden og forskning, og hvordan denne kan (gen)tænkes med inspiration fra aktionsforskning. 

Bogen er relevant for studerende, undervisere og forskere ved professionshøjskoler, som beskæftiger sig med velfærdsprofessioner, udvikling og viden, og som er optaget af, hvordan deres arbejde kan forholde sig til demokrati og inddragelse. 

Bogen hjemkøbes til UCSJs bibliotek. Man kan læse mere om bogen her: www.routledge.com/products/9781138961227

Signe Hvid Thingstrup arbejder for tiden sammen med Lene S.K. Smith, Randi Andersen, Marianne Brodersen og Kirsten Vagn Andersen i et aktionsforskningsprojekt om pædagogmedhjælpere, pædagoger og læreres samarbejde i skolen. Det kan man læse mere om her ucsj.dk;

Signe Hvid Tingstrup, telefon:7248 1235