Del

UCSJ-profiler bag ny kritisk bog om læring

Kan man tale om ’ikke-læring’? Ja, det mener forfatterne i en ny antologi om læring. Det er mindst lige så relevant at afdække som at søge at forstå, hvad der rent faktisk medfører læring.

Bogens fokus, og som titlen skal indikere, er rettet mod spørgsmålene om, hvorfor og hvordan det til tider forekommer, at børns læring i visse situationer af den professionelle opfattes hindret eller som fordrejet, begrænset, hæmmet, udeblevet, upræcis eller utilstrækkelig på anden måde.

Det er ikke formålet at optimere, måle eller lede efter læring hos børn – som synes at være det alle råber på, men med forskellige perspektiver og positioner forsøge at forstå læring der synes at blive hindret. Bogen peger på mange forskellige former for hindringer og grunde til at forstå, vurdere og handle på dem.

Bogens specielle vinkel på læring – og særlig læring der synes at blive hindret - handler derfor om noget særdeles væsentligt der er brug for, og som efterspørges af studerende og professionelle.

Bogen kan især anvendes studerende, der beskæftiger sig med læring, af lærere og pædagoger og ledere for pædagogiske institutioner. Bogen rækker således ud til mange andre end studerende og professionelle på folkeskoler og øvrige pædagogiske institutioner, selvom de umiddelbart er målgruppen.  

Citater:
Salling Olesen (2017), skriver: De tre begreber [læringsbarrierer, læringsmodstand og læringsforsvar] peger altså på vidt forskellige typer af hindringer for læring, og de har også ganske forskellige praktiske perspektiver. Interessen for dem synes aktiveret af den almindelige forståelse af, at vi alle skal lære.

Broström (2017), skriver: Børns modstand mod læring […] skyldes det forhold, at den lærende oplever, at læringsudspillet rummer elementer, der på en eller anden måde truer vedkommendes eksisterende grundopfattelse. 

Visholm og Mellon (2017) skriver fx Ved siden af nysgerrighed er smerte og frustration en vigtig kilde til læring.

Initiativtager til bogen, som også er bogens redaktør er Karsten Mellon, der er lektor ved Center for Skole og Læring. Udover at have skrevet indledningen er han medforfatter på to artikler. Derudover har Jørgen Christiansen bidraget med en artikel. Han er uddannelsesleder ved Center for Skole og Læring. Trine Ankerstjerne er lektor ved Center for pædagogik og har ligeledes bidraget med en artikel. Derudover er forfatterne professorer fra Roskilde Universitet og Aarhus Universitet og lektorer fra forskellige UC’er samt bidrag fra en postdoc i Norge og en professor fra Tyskland.

Du kan læse professor Katrin Hjorts forord, indledningen og indholdsfortegnelse her.

Bogen kan købes ved Forlaget Dafolo og koster 300 kroner inklusive moms.

UC-samarbejde på KL's Børne & Unge topmøde
Eksperter fra alle professionshøjskoler arbejder i år sammen på den samme stand på KL’s Børne & Unge topmøde i Aalborg.
Fokuseret feedback i fremmedsprog
Læs sprogkonsulent Ulla Krogsgaards artikel om, hvordan fokuseret feedback undervejs i elevernes arbejdsproces kan motivere eleverne og hjælpe dem…
Dinosaur-app fik Profprisen
En idé til en app, der kan gøre det sjovere og mere lærerigt at besøge den kommende dinosaurskov i Knuthenborg Safaripark vandt i sidste uge…
Regional uddannelse skal undersøges globalt
Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt,…
Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180…
Cxense Display