Del

UCSJ sætter fokus på uddannelse i demens

Den nationale handlingsplan for demens medfører nye udfordringer i kommunerne lige nu. Derfor arbejdes der nu med at udvikle en ny kompetencemodel, der bliver omdrejningspunktet ved et seminar med kommunerne til efteråret. Interesserede kommuner inviteres nu til at bidrage til processen.

Kommunerne arbejder for øjeblikket indgående med at omsætte den nye nationale handleplan for demens til ændret praksis. Det handler blandt andet om at arbejde helhedsorienteret og opkvalificere medarbejdere, der skal blive dygtigere på flere områder - eksempelvis i forhold til tidlig opsporing.

COK, SOSU-skolerne i region Sjælland og UCSJ har derfor indledt et samarbejde om at udvikle en kompetenceudviklingsmodel, som rummer et organisatorisk perspektiv på praksisnær forankring af viden om demens. Der sigtes mod en model, hvori det lokale og tværfaglige samarbejde om demensopgaven bestemmer, hvordan praksis udvikles. 

Konsortiet vil udvikle modellen i samarbejde med de sjællandske kommuner i løbet af 2017, så modellen i 2018 kan benyttes til at søge midler fra Sundhedsstyrelsens pulje: ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og region”. 

Tre parter sikrer faglighed
Parterne i konsortiet er udbydere af diplom-, akademi- og AMU-uddannelser og derfor på forskellig vis involveret i faglig udvikling af de fagprofessionelle på demensområdet. Partner sigter derfor mod at udvikle en kompetencemodel, der omfatter alle faggruppers efter- og videreuddannelse. Modellen skal kobles tæt med den praksisnære udvikling, ligesom det er centralt, at der i modellen tages højde for faggruppernes forskellige kompetencer. 

De tre uddannelsesinstitutioner står sammen om at sikre kvaliteten og fagligheden i modellen, der også understøttes af forskningsbaserede aktiviteter på demensområdet i forhold til eksempelvis velfærdsteknologi og viden om modeller til problemløsning.

Demensvenlige kommuner
Modellen vil således være et centralt element i kommunernes arbejde med at leve op til målene for den nationale handlingsplan for demens - herunder også målet om at blive demensvenlige kommuner. 

Organisatorisk kan modellen bidrage til udvikling og professionalisering af  arbejdet med demente borgere, ligesom modellen skal styrke det tværgående samarbejde. Aktionslæring gør det muligt at forankre ny viden og skabe forandring i praksis. 

Herudover vil modellen give andre gevinster. Et attraktivt og lærende miljø gør det eksempelvis lettere at tiltrække og fastholde medarbejdere. Endelig har det også betydning for forløsning af potentialet, at det prioriteres ledelsesmæssigt.

Den videre proces
Interesserede kommuner er meget velkomne til at deltage i udviklingsarbejdet, og dermed præge det endelige resultat. Modellens gangbarhed afhænger af kommunernes involvering, så modellen bliver praksisnær på kommunernes præmisser.

Med bred involvering gennemføres hen over resten af 2017 en samskabende proces med forskellige aktiviteter, som har til formål at bringe ideen om en kompetenceudviklingsmodel til et flyvefærdig koncept.

Følgende aktiviteter vil blive afviklet hen over året
Efteråret 2017 inviteres alle sjællandske kommuner til et arbejdsseminar mhp. at skabe et behov for udviklingsbehov for at komme i mål med den nationale handlingsplan.
Foråret 2018 afholdes en konference om demens, med fokus på viden og kompetenceudvikling.

Mere information
En nærmere beskrivelse af modellen findes her

Mere information om eksisterende demenstilbud og forskning i demens i UCSJ
Rekvirerede kurser om demens
Temadag om demens
Demens på den sociale diplomuddannelse
Forskning i demens og innovative teknologier

Yderligere information
Gitte Ferreira Uddannelsesleder og leder af EVU i Center for Sygepleje og Bionalyse.
T: +45 7248 3193
E: gfe@pha.dk
Fra alle os til alle jer!
PLC-konsulent Rikke Egeberg sender en hilsen fra Udlånssamlingen og fortæller om CFU's december-overraskelse.
Kenneth J. Gergen udnævnt til ”Honorary Associate” på børne- og ungekonference
En af psykologiens største nulevende tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J.…
Mangler julestemningen? Kom og lav juleklip på lasercutter!
Tag med til en hyggelig juleeftermiddag på Udlånssamlingen, hvor du kan lave julekort på lasercutter - og nyde et par æbleskiver.
Nyt samarbejde om teknologi i specialpædagogikken
Absalon har indledt et samarbejde med virksomheden ProReact, der markedsfører et system til at understøtte hverdagen for borgere og ansatte i…
Taler du med dine elever om deres digitale adfærd på sociale medier?
Se Forbrugerrådet Tænks film om de data, vi selv giver til apps og programmer, og se vores anbefalinger til læremidler om emnet.
Cxense Display