Del
Uddannelse gør pædagoger til bedre læringsledere

Uddannelse gør pædagoger til bedre læringsledere

Pædagoger kan blive rigtigt gode ”læringsledere” til gavn for børnene i skole og SFO. Det viser et pilotprojekt fra Rødovre, hvor kommunen i partnerskab med University College Sjælland har udviklet en ny form for uddannelse af pædagogerne. Evalueringen viser, at projektet har stor virkning i klasselokalerne.

Pædagoger opnår et langt bedre greb om deres nye rolle og pædagogfaglige identitet, hvis de får de rette værktøjer og den rette undervisning. Det viser erfaringerne fra et pilotprojekt i Rødovre Kommune, der netop er blevet evalueret. 

Forløbet blev iværksat på initiativ af Rødovre Kommune og gennemført fra januar til april 2016. På baggrund af den gode evaluering besluttede politikerne i Rødovre Kommune, at alle skolepædagogerne fra august 2016 til april 2017 skal gennemføre et særligt forløb under titlen ”Fremtidens pædagogfaglighed træder frem i Rødovre”. 

Med andre ord: Der skal skabes en ny pædagogfaglig identitet, så pædagogerne i skole og SFO kan indtage deres nye rolle som pædagogiske læringsledere med fokus på børnenes trivsel, læring og dannelse.

Praksis og teori
Uddannelsesforløbet er netop skudt i gang og består af forskellige “byggeklodser”, der indeholder de værktøjer, som kan sikre et læringsforløb med en nøje afstemt balance mellem undervisning, coaching og afprøvning af værktøjerne i praksis. 

I evalueringen af pilotprojektet peges på, at projektets succes især skyldes, at pædagogerne har været dygtige til at anvende de værktøjer, som de fik undervejs i uddannelsen – og at uddannelsen har været meget relevant for pædagogernes praksis. Desuden vurderer deltagerne, at de har opnået et godt læringsudbytte, ligesom uddannelsen har haft relevans for de udfordringer, som pædagogerne står med i klasselokalerne. 

Kernen i ledelse – fokus på faglig udvikling af pædagogerne 
I projektet indgår - ud over undervisning - også en særdeles aktiv og medvirkende pædagogisk ledelse. Forskning har vist, at skoleledernes involvering i lærernes arbejde har stor betydning for lærernes faglige udvikling, og derfor er det interessant at undersøge, om det også gælder for pædagogiske ledere. Praksisforskning undervejs i uddannelsen vil hjælpe med at afdække om de pædagogiske ledere har ligeså stor betydning for pædagogernes faglige udvikling som skolelederne har for lærernes faglige udvikling. 

Pædagoger, lærere og ledere deltager aktivt i blandt andet team- og personalemøder, hvor deltager-ne kan drøfte deres læringspointer i et samarbejde, der følges aktivt af undervisere fra UCSJ. Ansvaret for den høje faglighed ligger hos projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra Rødovre kommune og UCSJ. 

Projektet vil blive endeligt evalueret i april 2017, hvor der vil blive målt mere præcist på, hvorvidt de opstillede projektmål er blevet indfriet. 

Uddannelsen slutter i april 2017 med et stort event med deltagelse af politikere, presse, forældre, for-valtning, ledere, lærere og pædagoger.

Kontakt
University College Sjælland: Ulla Krag, specialkonsulent i UCSJ, 7248 1389, 

Foto gengivet med tilladelse af Rødovre Kommune